Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Dokumenthåndterer, Skagerak Nett AS

Dokumenthåndterer, Skagerak Nett AS
Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5732 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er blant de største energiselskapene i Norge med nærmere 194 000 nettkunder. Skagerak Kraft er Norges 7. største kraftproduksjonsselskap med 49 hel- og deleide kraftverk, hvorav 28 driftes av selskapet. Konsernet har litt over 600 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 2,8 milliarder kroner. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. 
Skagerak eier ca. 30 % i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap. Energikonsernet driver øvrig virksomhet gjennom det heleide datterselskapet Skagerak Varme mens konsernet har 33,4% eierandel i elektroentreprenørselskapet Laugstol AS og 49% eierandel i Skagerak Naturgass. 
Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn. 


Avdelingen for dokumenthåndtering i Skagerak Nett AS har hovedansvaret for den daglige driften av produksjon og tilgjengeliggjøring av virksomhetens dokumentasjon i overenstemmelse med gjeldende lovverk. All dokumentasjon håndteres digitalt via dokumenthåndteringssystemet Public 360. I tillegg ligger vedlikehold av det historiske arkivet under avdelingens ansvarsområde. Med bakgrunn i pensjonsavgang er det behov for operativ kapasitet. Vi søker en kompetent og ansvarlig person til stilling som:

Dokumenthåndterer

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Registrere og fordele innkommende dokumentasjon i dokumentsystemet
Kvalitetssikring og journalføring av dokumentasjon i dokumentsystemet
Kontroll og veiledning i henhold til gjeldende lovverk, påse at skjermingsregler følges og at sensitiv informasjon graderes i dokumentsystemet
Håndtere offentlig journal ved innsynsbegjæringer
Oppfølging av restanselister samt intern oppfølging av uferdig dokumentasjon
Fungere som superbruker av dokumentsystemet for organisasjonen
Se mulighetene i bruk av dokumentsystemet tilpasset interne behov og arbeidsprosesser
Opplæring av ansatte i dokumentsystemet, gi veiledning og brukerstøtte. Være proaktiv og tilby brukertilpassede strukturer i dokumentsystemet
Vedlikehold av fysiske arkiv, opprettholde arkivstruktur for å sørge for gjenfinning av historiske dokumenter
Bidra positivt til faglig utvikling i avdelingen med fokus på effektivisering og automatiserte arbeidsprosesser

Din profil:
Utdanning på Bachelornivå eller høyere
Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
Evne til å sette seg inn i relevant lovverk, herunder Offentlighetsloven
Erfaring med digitale arbeidsverktøy
Kvalitetsbevisst med en strukturert og ryddig arbeidsform
Samarbeids- og serviceorientert med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Faglig leder Hege Lundegaard, Dokumenthåndtering, tlf.922 30 832 eller per e-post: hege.lundegaard@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 16.desember 2018

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.