Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Divisjonscontroller Gjøvik-Lillehammer

Offentlig forvaltning

 
Sykehuset Innlandet er et av Norges største og mest komplekse helseforetak med mange sykehus over et stort geografisk område. Foretaket er midt oppe i en spennende prosess med planlegging av ny sykehusstruktur. Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert controller i 100 % fast stilling. 
 
Økonomiavdelingen i Sykehuset Innlandet har i dag 26 årsverk og er inndelt i to avdelinger; Regnskapsavdelingen og controller-gruppen. Den utlyste stillingen er en del av controller-gruppen som i dag består av 7 divisjonscontrollere og 7 controllere.

Stillingen er organisatorisk underlagt økonomidirektør. Som divisjonscontroller for divisjon Gjøvik-Lillehammer vil du arbeide i nært samarbeid med ledere på flere nivåer i organisasjonen samt med andre divisjonscontrollere,  controllere og økonomidirektør. 

Arbeidssted vil være Sykehuset Innlandet Gjøvik og Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Det vil kunne påregnes reisevirksomhet mellom de ulike geografiske enhetene.

 

Arbeidsoppgaver:

Som divisjonscontroller for divisjon Gjøvik-Lillehammer vil arbeidet bestå av å utarbeide budsjett, månedsrapportering og prognose for gitte avdelinger i divisjon Gjøvik-Lillehammer og beslutningsstøtte til ledere i divisjonen. Vi står overfor store omstillinger og endringer i tiden framover, og divisjonscontroller vil ha en viktig rolle i arbeidet med blant å beregne effekter av dette. Divisjonscontroller har det overordnede ansvaret for økonomiarbeidet i divisjonen og vil ha bistand fra andre controllere,


Stillingsinnholdet vil variere med helseforetakets utfordringer, og det vil kunne påvirkes av organisatoriske endringer.  

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis mastergrad i økonomi
 • Kjennskap til drift av helseforetak eller annen kompleks og stor virksomhet 
 • Gode ferdigheter med IT-verktøy, herunder Excel og Power BI (helst med erfaring i utvikling av egne rapporter)
 • God regnskapsforståelse

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til å tenke nytt og effektivisere arbeidsprosesser
 • Evne til å utvikle løsninger for fellesskapet 
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Like å kommunisere og å ha dialog med ulike fagområder

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Utviklingsmuligheter for deg som liker utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette