Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

DIPS-koordinator/lederstøtte

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold har ledig fast stilling som DIPS-koordinator/lederstøtte ved for tiden Kontoravdelingen, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk har ansvar for alle indremedisinske spesialiteter (hjerte, lunge, nyre, mage/tarm, hormonsykdommer, infeksjonssykdommer, blodsykdommer og aldersrelaterte sykdommer) samt nevrologi og barne- og ungdomsmedisin. I tillegg har klinikken ansvar for habiliteringstjenesten og tilbudet til pasienter med overvekt . Akuttsenteret som er en fellesfunksjon for det somatiske helsetilbudet er organisert som en del av Medisinsk klinikk.

Stillingen vil innebære tett samarbeid med avdelingssjef og andre ledere, utføre administrative oppgaver, legge til rette for samhandling, være en aktiv deltaker i vårt tverrfaglige team og mulighet til å være med på å utforme egen stilling. Stillingen er for tiden i stab til avdelingssjef. Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering og oppfølging av klinikkens rutiner i DIPS 
 • Kontaktperson for alle faggrupper og seksjoner for oppgaver i DIPS
 • Samarbeide med tilsvarende stilling i andre klinikker
 • Oversikt over rapporter i DIPS og støtte seksjonen i arbeidet med disse
 • Opplæring av alle yrkesgrupper i rutiner i DIPS
 • Lederstøtteoppgaver av ulik karakter

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær med autorisasjon
 • Erfaring fra sykehus
 • God kompetanse på sykehusenes IKT-systemer, personal- og pasientadministrative systemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Evner til å tilegne seg ny kompetanse
 • Har høy grad av serviceinnstilling
 • Er ryddig og effektiv
 • Er selvstendig, proaktiv, løsningsorientert og fleksibel
 • Liker og evner å motivere og samarbeide med andre
 • Din personlige egnethet og relasjonelle egenskaper vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med på å utvikle nye rutiner og systemer
 • Et arbeidsmiljø med positive og kunnskapsrike medarbeidere
 • Et miljø som vektlegger utvikling og kompetanse. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.