Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Digital hjemmeoppfølging - Rådgiver

Offentlig forvaltning

Vil du være med på å skape fremtidens helsetjeneste? Ahus har kommet godt i gang med digital hjemmeoppfølging, og nå utvider vi teamet. Hvis du har peiling på hvordan leger og sykepleier kan ta i bruk nye digitale løsninger for å behandle pasienter hjemmefra, så er du den vi ser etter.  Vi ser etter en person som har stort initativ og god gjennomføringskraft. Enten du kommer fra klinikken med en egen evne til å se mulighetene som ligger i digitale løsninger, eller om du kommer fra IT siden med en unik evne til å kommunisere godt med klinikken, ønsker vi deg med på laget. 

Vi er allerede i gang og har flere gode løsninger i drift, men vi trenger hjelp til å ta dette arbeidet et steg videre, inn i klinikken og ut til pasientene. I årene fremover skal vi bredde løsninger til flere avdelinger, samtidig som vi sammen med klinikken og leverandøren skal utvikle løsninger til fremtidig behov. Mange avdelinger på sykehuset ønsker å ta dette i bruk og forventningene fra pasientene, helsearbeiderne og sykehusledelsen er store.

Fremtidens helsetjeneste krever at vi jobber på nye måter ved bla å utnytte teknologiske muligheter. I denne stillingen får du ansvar for å øke bruken av digital hjelpemidler som video, chat og skjemaløsninger i behandlingen av pasientene. Du får være med å bidra til utviklingen av tjenesteområdet, i samarbeid med klinisk virksomhet og øvrige ressurser. Du må være en god lagspiller, og ha evne til å bidra til oppbygging opp området. Du må ha evne til å bidra til å utvikle teamet og  etablere gode prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging.  Du vet å orientere deg blant fageksperter innen medisinske fag, informasjonssikkerhet, logistikk, ingeniører, utviklere, merkantilt og innkjøp. 

Stillingen tilhører rådgivning og prosjektleveranse-seksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling Medisinsk teknologi og ehelse. Det er tett samarbeid med de andre seksjonene: Medisinsk teknikk, Behandlingshjelpemidler og Klinisk IKT.  Vi samarbeider også tett med ressurspersoner øvrig i sykehuset og med andre helseforetak i regionen. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Være en ressurs i teamet for digital hjemmeoppfølging, og bidra til oppbygging av denne tjenesten
 • Ta ansvar for å øke bruken av digitale hjelpemidler som video, chat og skjemaløsninger i behandlingen av pasienter 
 • Bidra til utvikling på tjenesteområde, i samarbeid med klinisk virksomhet og  øvrige ressurser 
 • Bistå klinisk virksomhet til å ta i bruk digital hjemmeoppfølging til sitt behov. Bidra som fagressurs og koordinere med andre fagressurser for at klinikken skal lykkes
 • Leverandøroppfølging av våre leverandører og i samarbeid med seksjonen og avdelingen legge til rette for fremtidens helsetjeneste. 
 • Bidra med fagkompetanse innen prosjektledelse, kartlegge og bidra til endrede arbeidsprosesser, bidra til at klinikken oppnår sine mål 

Kvalifikasjoner:

 • Du har god teknisk innsikt, og kan presentere kliniske behov til leverandøren
 • Du har god innsikt i klinisk virksomhet, enten helsefaglig bakgrunn eller lang erfaring
 • Du har god teknisk innsikt og interesse og kan foreslå muligheter for klinisk virksomhet innen dette fagområde, kanskje har du også erfaring fra tjenestedesign.
 • Du vet hvordan summen av et team gir større verdi enn summen av enkeltpersonene
 • Prosjektledererfaring, tjenesteledererfaring eller produkt- eller prosessledelseserfaring.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er pasient/brukerorientert
 • Du er en lagspiller, og motiverer de rundt deg
 • Du utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk
 • Du bidrar til fremdrift og utvikling
 • Du jobber strukturert og kreativt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kolleger og samarbeidspartnere
 • Et spennende og meningsfullt arbeid, med store muligheter for personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø, med høy kompetanse
 • Gode velferdsordninger for ansatte
 • Eget Bedriftsidrettslag med treningsrom og varierte tilbud