Ledig stilling

Fremo bemanning og utvelgelse

Daglig leder

Bemanning og rekruttering

 

Godhavn planlegger med et generasjonsskifte nå som nåværende daglig leder ønsker å gå over i annen stilling i selskapet.

Vi søker derfor ny daglig leder.

 

Godhavn ønsker å fornye seg og bygge en sterk organisasjon for fremtiden.

 

Ny daglig leder vil blant annet ha følgende oppgaver: 

 • Tydeliggjøre selskapets bærekraftambisjoner og dermed bidra til en samfunnsnyttig byutvikling
 • Utvikle og levere på fremtidsrettet strategi
 • Bygge lag – få medarbeidere og samarbeidspartnere til å jobbe godt sammen
 • Være bedriftens ansikt utad og følge utviklingen i markedet, både offentlig og privat, og med hovedfokus på tomteakkvisisjon
 • Videreutvikling av selskapet for å sikre god konkurransekraft og tydeliggjøring av selskapets visjon, mål og verdier
 • Initiere nye nisjer og prosjekter med tanke på fremtidig vekst
 • Tett dialog med styret når det gjelder forespørsler vedrørende mulige nye oppdrag (tomtekjøp/forhandlinger)
 • Ivareta Godhavns ønske om å fremstå som redelig, kvalitetsbevisst og forutsigbar med fokus på gode opplevelser for både kunder, nærmiljø og øvrige samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning – fortrinnsvis teknisk/byggfaglig utdanning, men dette er ikke et absolutt krav. Relevant bakgrunn med god kjennskap til bransjen regnes også som positivt
 • God økonomisk forståelse
 • Ledererfaring fra prosjektarbeid, samt gode leder- og kommunikasjonsegenskaper
 • Ansvarsfull og handlekraftig
 • Strukturert og med utpregede samarbeidsevner
 • Utadvendt og tillitsskapende
 • God data og systemforståelse
 • Jordnær og med evne til å håndtere mange ulike oppgaver samtidig

 

Hva har vi i Godhavn å tilby?

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Store påvirkningsmuligheter og spennende oppgaver
 • Mulighet for å komme inn på eiersiden
 • Trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø med mye kunnskap og erfaring
 • Vi har god kjønnsbalanse, men ønsker å forsterke dette ytterligere 
 • Flotte lokaler på Leuthenhaven i Trondheim sentrum
 • Tilgang på parkeringsplass ved våre lokaler

 

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Øyvind Estenstad, mob.900 45 840 eller senior partner Kjell-Inge Fremo i Fremo-gruppen, tlf. 900 22 300.

 

 

Søk på stillingen innen 21. august via http://www.fremogruppen.no eller finn.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.