Detaljer

 • Søknadsfrist
  03.04.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Controller
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Økonomisk utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk skriftlig og muntlig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  682187

Spørsmål rettes til

 • Rita Toresen
 • Telefon: 95747302

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Controller, 100% fast, id 317

Controller, id 317

Nordreisa kommune har ledig fast stilling, 100 %, som controller ved økonomitjenester.

 

Økonomitjenester har ansvar for økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, innkjøp, eiendomsskattekontor, regnskapsføring, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll.

Økonomitjenester består av 9 dyktige og selvstendige medarbeidere i tilsammen 8,4 stillingshjemler.

 

Vi søker etter en person som har kompetanse og interesse for på jobbe med å styrke, videreutvikle og effektivisere det interne kontrollsystemet.  Herunder utvikle gode rutiner, analyser rapporterings- og kontrollsystemer. 

 

I tillegg kan følgende arbeidsoppgaver påregnes:

 

 • deltakelse i kommunens budsjettarbeid og årsavslutning
 • budsjettreguleringer
 • rådgivning, analyse og oppfølging av virksomhetene i deres budsjett- og regnskapsarbeid
 • intern opplæring
 • rapporteringer
 • momskompensasjonsordninger
 • KOSTRA
 • saksbehandling
 • fakturabehandling
 • støtte og back-up for økonomisjef
 • ta del i øvrige arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

 

Kvalifikasjonskrav:

 • økonomisk utdanning på bachelor- eller masternivå
 • praksis fra lignende arbeidsområder vil bli vektlagt
 • aktuelle kandidater må ha god brukerkompetanse innenfor IKT systemer, god kjennskap og erfaring med Excel er nødvendig
 • beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeids- og formidlingsevner
 • tillitsskapende og selvstendig
 • analytiske ferdigheter
 • evne til helhetlig og kreativ tenkning, samt problemløsning
 • evne tverrfaglig samarbeid

 

Nordreisa kommune kan tilby:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Nord-Troms største organisasjon
 • godt arbeidsmiljø
 • fleksitid, sommertid, muligheter for trening i arbeidstid ol.
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement. 
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 

 

 

Hvorfor velge Nordreisa kommune som din neste arbeidsgiver?

Nordreisa kommune er en spennende mellomstor kommune, med 4900 innbyggere og et utadrettet fokus. Nordreisa nasjonalparkkommune er et eldorado for dem som liker seg ute i naturen. Kommunen er regionsenter i Nord-Troms og har både flyplass og videregående skole.

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Økonomisjef Rita Toresen, tlf. 957 47302

 

Søknadsfrist: 3. april 2018. Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.