Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Brukerstyrt Personlig Assistanse er en tjeneste som tilbys brukere med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Tjenestene tilbys på individuell basis og oppgavene er mangfoldige og innbefatte bl.a. hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjeneste gjelder også avlastning for barn og unge under 18 år.
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder, mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Vi søker etter ny assistent til en jente på 23 år som bor i egen leilighet på Tasta.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet å legge til rette for at hun skal klare seg best mulig på egenhånd. Hun trenger hjelp til praktiske og personlig oppgaver som innkjøp, matlaging, noe husarbeid, tilrettelegge for dusj, følge til fritidsaktiviteter og andre avtaler.
Arbeidstid:  1 kveld i uken fra kl. 15.00 til kl. 20.00, samt hver 3. helg. Mulighet for ekstravakter ved andre assistenters fravær. 

Kvalifikasjoner:

Det stilles ikke krav til utdanning, men det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid. Opplæring blir gitt.
Du må være over 18 år
Førerkort klasse B
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper:

Du har lett for å komme i kontakt med mennesker, er samarbeidsorientert og fleksibel.
Du må være tilstede for brukeren samtidig som du må ha evnen til å vurdere når det er behov for å trekke seg tilbake. 
Du må ha godt humør
Du må være kreativ og løsningsorientert og vise initiativ.
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

Lønn 302 900 - 406 500 etter ansiennitet i 100% stilling. Stillingskode 658300
Tillegg for kveld og helg
Hjem-jobb-hjem avtale