Detaljer


Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Vi har nå ledig stilling som personlig assistent til livsglad, sosial og humørfylt jente på 14 år.

Jenta er sterkt fysisk funksjonshemmet og trenger hjelp til å fungere praktisk, aktivt og sosialt i hverdagen med familien.

Det er en aktiv familie med allsidige interesser som sang og musikk, friluftsliv og familiehygge.

Arbeidstid: Ca 1-2 ettermiddager i uken og ca 1-2 helger pr. måned. Ellers etter avtale. 

  • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid eller erfaring med barn, men det stilles ikke krav til utdannelse. Full opplæring blir gitt.
  • Du må være over 18 år, gjerne student innen helse og omsorgsfag.
  • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
  • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlesses før tiltredelse. 
  • Du har lett for å komme i kontakt med mennesker, er samarbeidsorientert og fleksibel.
  • Du må ha godt humør
  • Du må være kreativ og løsningsorientert og vise initiativ.
  • Personlig egnethet vektlegges. 
  • Lønn 293.500 - 396.200 etter ansiennitet i 100% stilling - Stillingskode 658300