Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Videregående skole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  891272
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

 • Mette Hansen
 • Telefon: 69174593

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Brannkonstabel

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.


Brannkonstabel

 

Brannvesenet har ledige stillinger som brannkonstabel i 100 % med snarlig tiltredelse.

Stillingen utgjør ordinær dagtid med 37,5 timer pr uke.

Halden brann- og feiervesen består av en beredskapsavdeling og forebyggende avdeling, inklusive feierseksjonen. I tillegg har vi også ansatte som forestår kurs- og opplæringsvirksomhet både internt i kommunen og eksternt for andre virksomheter. Rundt 40 ansatte har sin arbeidsplass på brannstasjonen.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt brannvesenet i følge Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, samt de arbeidsoppgaver som følger av kommunens bestemmelser. Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende kampanjer/satsningsområder og beredskapsmessig brannvern, og de oppgaver som brannsjefen måtte tillegge stillingene.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Brann - og redningsteknisk utdanning og praksis.

Fullført videregående utdanning.

Førerkort for tyngre kjøretøy klasse CE og kompetansebevis kode 160 for utrykningskjøring.

God fysikk og helse i følge gitte retningslinjer for røyk- og kjemikaliedykkere.

Svømmedyktig.

Generell IT kompetanse, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Samarbeidsevne, ærlighet, lojalitet og skikkethet for stillingen.

God evne til å arbeide selvstendig så vel som i gruppe samt evne og vilje til samarbeid og løsning av oppgaver på tvers av brannvesenets avdelinger.

Gjennomført førstegangstjeneste.

Lokalkunnskap.

 

Annen nødvendig kompetansekrav for stillingen i henhold til kommunens og virksomhetens behov vil pålagt gjennomført. Søkere som gis tilbud om ansettelse, og som ikke har førerkort klasse CE, må anskaffe og bekoste dette for egen regning innen seks måneder. Brannvesenet dekker kode 160. Med bakgrunn i kommunens brannordning, og fordi stillingen inngår i brannvesenets totalberedskap stilles det krav om bosted maksimalt 20 minutter fra Halden sentrum.

Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og fremstilles for teoretiske, praktiske, fysiske og psykiske tester etter gjeldende reglementer. Kopier av vitnemål og attester leveres under intervju. Det er et mål å øke antall kvinner i brannvesenet.

Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

 

Generelle betingelser

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommune sin hjemmeside, ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist    03.10.2018                                Utlyst dato        12.09.2018                          Vårref                  808

 

Kontaktperson

Ole Henrik Nomel, Leder, mobil: 47317370, ole.henrik.nomel@halden.kommune.no


: