Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  17.04.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1591899
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Hilde Henriksen
tlf: 48994244

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Brannkonstabel 0,87 %, id 428

Brannkonstabel 0,87 %, id 428

Nordreisa kommune har ledig 3 stillinger hver på 0,87%.

Brannvesenet er organisert med deltidsmannskaper med til sammen 21 personer.

Brannvesenets oppgaver er bl.a. slukking av branner, innsats i trafikkulykker og andre hendelser.

Konstabler har ikke fast arbeidstid, men blir utkalt til hendelser og til øvelser.

Kvalifikasjoner og andre krav:

 • Du må bo i Storslett/Sørkjosen området, disponere egen bil og kunne møte opp på
  brannstasjonen innen fastsatt tid ved utrykninger og øvelser.

 • Du må fortrinnsvis arbeide nær Storslett/Sørkjosen. Du må framlegge skriftlig tillatelse fra
  arbeidsgiver om at du kan disponeres av brannvesenet ved utrykning og øvelse når som helst i
  døgnet. Dersom du blir ansatt som konstabel, må du kunne forlate hovedarbeidsplass
  umiddelbart ved alarmer eller ved øvelser i ordinær arbeidstid.

 • Du må bære radioterminal for utalarmering og kommunikasjon.

 • Du må inneha sertifikat for lastebil, minimum kl. C, og gjerne også sertifikat for
  utrykningskjøring.

 • Du må være villig til å ta grunnutdanning som brannkonstabel om du ikke allerede har
  slik utdanning

 • Du må være i god fysisk form, gjennomgå helseundersøkelse jevnlig og bestå årlig fysisk test.
  Helst bør du være under 40 år, men har du god fysikk, god helse og er fysisk aktiv, kan du
  gjerne være noe eldre.

 • Legeattest som viser at du tilfredsstiller krav til røykdykking og politiattest av ny dato, må
  framlegges før tilsetting.

 • Fysisk test må bestås før tilsetting.

 • Personlig egnethet

  Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø

 • Samfunnsnyttig innsats

 • Lønn etter Hovedtariffavtalen, Særavtalen for brannpersonell og lokale avtaler herunder
  godtgjøring for bæring av radioterminal

  Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte avdelingsleder beredskap Pål Edvardsen på tlf 960 97 760 eller brannbefal Olaf Nilsen på tlf 400 27 766.

  Søknadsfrist 17. april 2019. Søkere bes oppgi id.nr. Kvinner oppfordres til å søke.

  Nordreisakommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter: Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopierav attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.