Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Bor det en liten detektiv i deg? Vi har ledig fagkonsulentstilling

Offentlig forvaltning

Utredning av autismespekterforstyrrelser er veldig variert og spennende! Pasientgruppen har stort spenn, både innen alder, alvorlighetsgrad, evnenivå og kulturell bakgrunn. Utfordringene er ofte sammensatte og utredningsarbeidet passer godt for den som liker "detektivarbeid" i å forstå bakgrunnen for menneskers strev, og som har innsikt i at det ofte er sammensatt av mange ulike faktorer, både biologisk, psykologisk og sosiokulturelt. 

Autismeavdelingen har ledig en stilling som fagkonsulent, og vi ønsker nå å styrke det tverrfaglige utredningsteamet vårt og komplettere vår kompetanse. I teamet lærer vi kontinuerlig av hverandre og gjennom stadig nye erfaringer. Det er stort fokus på internt forbedringsarbeid. 

Utfra avdelingens behov og søkers kompetanse vil man kunne gjøre interne omprioriteringer vedrørende arbeidsoppgaver og teamtilhørighet.

Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, er en spesialisert avdeling i klinikk psykisk helse og rusbehandling som har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekterforstyrrelser (ASF). Avdelingen er unik med sitt helhetlige tilbud for både barn og voksne, med samlet kompetanse innen autismefeltet, noe som muliggjør ivaretakelse av livsløpsperspektiv og kontinuitet. Avdelingen har også oppgave som regional kompetansetjeneste i Helse Sør-øst.

Avdelingen har sammensatt kompetanse med overleger, psykologspesialister, psykologer, pedagoger, vernepleiere og psykiatrisk sykepleier. Utredning og behandling er tverrfaglig og det tilbys ulike spesialiserte behandlingstilbud til pasienter og pårørende som blant annet omfatter tidlig intensiv behandling for små barn med autismespekterforstyrrelser (EIBI), foreldreveiledningsprogram, psykoedukative behandlingsforløp for ungdom og voksne, behandling av komorbide tilstander som angstlidelser, depresjon og tvangslidelser der autismespekterforstyrrelsen krever tilpasning av behandling. Indirekte behandling gjennom systematisk veiledning til kommunens tjenesteytere og pårørende utgjør en vesentlig komponent av avdelingens tilbud.   

Er du interessert i nevroutviklingsforstyrrelser, er lærevillig og utviklingsorientert, ta gjerne kontakt for å høre mer!

Arbeidsoppgaver:

 • Du deltar i et spesialisert tverrfaglig team bestående av psykologer, leger, pedagoger
 • Spennende og varierte utredningsoppgaver i å forstå bakgrunnen for pasientens strev.
 • Utrede et vidt spekter av ulike mennesker i alle aldre, ofte med komplekse/sammensatte problemstillinger
 • Gjennomføre spesifikke utredningsverktøy som ADOS-2 og ADI-R og andre relevante tester
 • Du vil samarbeide med kollegaer internt og i andre avdelinger i sykehuset, samt kommune
 • Journalføring og annen dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer
 • Stillingen innebærer selvstendig arbeid, teamarbeid og ambulant virksomhet.
 • Du vil kunne få undervisningsoppgaver internt og eksternt
 • Bidra i fagutvikling /forskningsaktivitet og prosjektarbeid kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk pedagog/sosionom eller annen helse/pedagogfaglig høyskoleutdanning. Psykiatrisk sykepleier, vernepleier, spesialpedagoger med relevant videreutdanning er også velkomne til å søke.
 • Ønskelig med relevant master eller formalutdanning på tilsvarende nivå
 • Vi søker etter deg som har erfaring fra utredning eller behandling i psykisk helsevern og/eller har god kjennskap til det kommunale systemet
 • Vi søker etter deg som har eller ønsker å opparbeide testkompetanse
 • Tidligere erfaring med klinisk arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelse er ønskelig
 • Må inneha førerkort klasse B (ambulant virksomhet)
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a. 

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, relasjonelle ferdigheter, fleksibilitet og løsningsorientert
 • Du har god evne til nylæring, motivasjon for egenutvikling, åpen og interessert
 • Du har evne til å evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er effektiv, har stor arbeidskapasitet og god selvorganiseringsevne 
 • Vi ønsker deg som ønsker å bidra aktivt i å løse avdelingens oppdrag og videre utvikling 
 • Relevant tidligere arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt         

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby spennende og varierte utfordringer i et spesialisert og tverrfaglig fagmiljø som er veletablert, inspirerende i kontinuerlig utvikling
 • Du vil få gode kollegaer som har fokus på gjensidig respekt og likeverd!
 • Vi sørger for opplæring i aktuelle utredningsverktøy og er opptatt av kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.