Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bli med oss! Vi søker flere tekniske IKT prosjektledere til Helse Sør-Øst. 

Offentlig forvaltning

Vi er Nordens største leverandør av fellestjenester innen Helse-IKT, og trenger flere erfarne tekniske prosjektledere!

Du har minimum 3 års erfaring med å lede tekniske prosjekter, og er interessert i anvendelse av teknologi for å skape verdi for våre kunder. Du er løsningsorientert, strukturert og har et sterkt leveransefokus. 

Vi har et stort kompetent prosjektledermiljø med nærmere 90 ansatte prosjektledere, som hver dag leverer fremtidsrettede og livsviktige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst. 

Våre oppdrag har varierende lengde, kompleksitet og omfang. Vi leder alt fra arbeid med endringer for helseforetakene til store regionale og nasjonale prosjekter og programmer. Eksempler på samfunnsviktige IKT-prosjekter vi har foran oss:

 • IKT til nye sykehusbygg i regionen
 • Videreutvikling av kliniske løsninger
 • Modernisering av Helse Sør-Øst sin infrastruktur
 • Konseptutredninger for fremtidens IKT-løsninger

Her kan du lese mer om noen av prosjektene: Regionale IKT-prosjekter - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)


Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede prosjekter
 • Rapportere til prosjekteier
 • Samarbeide med interne og eksterne interessenter
 • Kontinuerlig arbeide for at kvaliteten i prosjektleveransene forbedres og at det legges til rette for gevinstrealisering
 • Anvende besluttede metoder og verktøy
 • Bidra med kompetanseheving inn i prosjektledermiljøet

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant retning
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Erfaring med å lede tekniske prosjekter med flere interessenter
 • Sertifisering i Prince2 er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med bruk av Smidig metodikk er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra endringsledelse er ønskelig, men ikke et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er påkrevd

Personlige egenskaper:

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du har evne til å se helhetlige sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Du engasjerer - og lar deg engasjere
 • Du er løsningsorientert med en sterk gjennomføringsevne
 • Du liker å bygge gode relasjoner, hver dag
 • Du har godt humør og gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å dele av din erfaring
 • Du er tydelig

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for IKT-utvikling i Helse Sør-Øst
 • Et stort faglig prosjektledermiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.