Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert laboratorieavdeling ved Oslo Universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo med til sammen ca. 320 ansatte fordelt på Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen driver høyspesialiserte servicefunksjoner, herunder analyser knyttet til transplantasjonsaktivitet, forskning og undervisning.

Enhet for HLA-typing ved seksjon for transplantasjonsimmunologi har landsfunksjon tilknyttet transplantasjonsvirksomheten og utfører serologiske og genomiske analyser med tanke på transplantasjonsutredning, samt HLA-assosierte sykdommer. Det er ca. 20 bioingeniører ansatt ved enheten i tillegg til kontorpersonell og leger. Enheten mottar ca. 25.000 prøver hvert år fra interne og eksterne rekvirenter. Vi har et tett samarbeid med Det Norske Benmargsgiverregisteret og et tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper tilhørende transplantasjonsvirksomheten.

Ved enhet for HLA-typing er det ledig vikariat av ca. 1 års varighet. Tiltredelse etter avtale.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og registrering av prøver
 • Ekstrahere DNA
 • Utføre HLA-typing med ulike DNA-baserte teknikker
 • Utføre HLA-antistoffundersøkelser med ulike teknikker
 • Etter hvert delta i seksjonens beredskapsvakt 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring fra fagfeltet er ingen forutsetning
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Et fagfelt i stadig utvikling 
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Utviklingssamtaler
 • Et trivelig arbeidsmiljø hvor vi ser og hjelper hverandre