Detaljer


Bioingeniør

Avdeling for patologi, seksjon for histologi har ledig to faste stillinger som bioingeniør i 100 % fra 2. januar 2020.

Avdelingen har ca. 40 ansatte. Vi betjener alle sykehusene i Sykehuset Innlandet, og store deler av primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.
Vi er en avdeling i vekst med et godt arbeidsmiljø, og har stort fokus på faglig kompetanse og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i hovedsak av å delta i de daglige rutiner ved seksjon for histologi, som blant annet består av makrobeskjæring/vevspreparering, mikrotomarbeid og histokjemiske farginger.  I tillegg må de ansatte også delta i utviklingsprosesser ved avdelingen.

Den ene stillingen vil det også ha oppgaver ved cytologi laboratoriet i en liten del av stillingen. Her vil oppgavene være å framstille ulike celleprøver til mikroskopering.  

Avdelingen har høy faglig aktivitet, og vi søker derfor motiverte og initiativrike medarbeidere.

Kvalifikasjoner

Bioingeniør med norsk autorisasjon, men andre kan komme i betraktning.

Erfaring fra histologi er ønskelig, men ikke et krav. 

Faglig engasjement og dyktighet.

Jobber godt selvstendig og i team, og bidrar til godt samarbeid og fellesskap.

Er fleksibel og endringsvillig.

Tåler høyt arbeidspress i perioder.

Er nøyaktig og jobber effektivt og systematisk.

Gode kommunikasjonsevner.

Må trives i et tverrfaglig miljø 

Personlige egenskaper

Ønskelig med erfaring og kompetanse innen histologi, men dette er ikke et krav.

Må beherske skandinavisk godt både skriftlig og muntlig.

Det er viktig å være fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig.

Stor arbeidskapasitet 

Personlig egnethet

En god porsjon humor 

Vi tilbyr
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
Et bredt og spennende fagmiljø på avdelingen.
Dyktige og hjelpsomme kolleger.
Moderne lokaler og fasiliteter ved avdelingen.
Muligheter for mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom et aktivt bedriftsidrettslag.
Meget gode pensjonsordninger for tiden i KLP
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.