• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Biblioteksansvarlig og leselærer til Apalløkka skole!

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Apalløkka skole søker etter en biblioteksansvarlig og leselærer. Dette er en fast stilling på 90%. 
Apalløkka skole - "Sammen om: skaperglede, kunnskap og likeverd"!

Apalløkka skole er en ungdomsskole med ca. 450 elever og 65 ansatte, og vår visjon og våre verdier er: "Sammen om: skaperglede, kunnskap og likeverd"!
Skolen har en fantastisk beliggenhet med Lillomarka og Vesletjern rett utenfor døra. Vi velger å si at vi har den fineste beliggenheten i byen! Vi har en stor idrettshall, en skolegård som appellerer til aktivitet, kunstgressbane og store utearealer. Skolen har et meget godt lærings- og arbeidsmiljø. Vi er stolte av skolen vår!

Vår visjon "sammen om" elevenes læring faglig og sosialt er sentralt på Apalløkka skole, knyttet opp mot verdiene skaperglede, kunnskap og likeverd. Vi vil utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet ytterligere der alle har et kollektivt ansvar for elevenes læring og utvikling. Samarbeid på alle nivå er sentralt. Vi legger til rette for å øke elevenes læring gjennom høy faglig kvalitet i et trygt, inkluderende og varmt læringsmiljø. Vi skal være tett på elevenes læring gjennom kvalitet i alle ledd. Relasjonsarbeid er sentralt, og vi har stort fokus på økt nærvær for hver enkelt elev. I vårt arbeid med å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, har vi delt skoleåret inn i prosjektperioder med tema folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Vi ønsker mer dybdelæring og mer praktisk læring. Det er viktig for oss at elevenes stemme er aktivt med i videreutviklingen av både den faglige og sosiale læringen.  

For oss er det viktig at vi videreutvikler en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivå. Samarbeid og relasjonsbygging er nøkkelen til suksess. Vi ønsker å fremstå som en trygg og varm ungdomsskole for den enkelte elev. Å være snille med hverandre er viktig! Likeverd er en del av visjonen vår, og vi jobber hardt hver dag for å skape en trygg skole. Det å være ambisiøse på elevenes vegne, og at hver elev skal lykkes både faglig og sosialt er sentralt. Vi har fått et mestringsklima, og det er et voldsomt engasjement i personalet. Å lytte til elevstemmen er viktig.
Alle elever og lærere buker iPad som et læringsverktøy.                                                                           

Arbeidsoppgaver:

Som biblioteksansvarlig og leselærer:
- samarbeider du med lærerne om elevenes leseutvikling og leselyst
- holder du orden på boksamlingen og er oppdatert på litteratur
- knytter du nettverk med andre skolebibliotek
- mestrer du Mikromarc
- drifter du biblioteket (innkjøp, katalogisering, kassering). Det er viktig å få bygget opp en god og variert boksamling
- gjennomfører du lesekurs for elever individuelt og i gruppe
- tar du vikartimer i skolen ved behov
- viser du initiativ, nysgjerrighet og engasjement i arbeidet med å utvikle biblioteket for å øke elevenes lesekompetanse
- er du med på å øke elevenes muntlige ferdigheter   

Kvalifikasjoner:

Pedagogisk utdanning innen lesing / skriving, eller en pedagog med særlig interesse for og kompetanse innen lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 
Høy digital kompetanse innen kildekritikk og nettvett

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en biblioteksansvarlig og leselærer som:
- er en ildsjel og som brenner for lesing og ønsker å bidra til at elevene utvikler leseferdighetene sine
- er oppdatert på barne- og ungdomslitteratur og er dyktig til å formidle videre til elever og ansatte
- er god til å kommunisere med ungdom og har et positivt elevsyn
- viser evne og vilje til samarbeid med skolens pedagoger
- kan jobbe selvstendig i rollen 
- tar initiativ til å ta imot klasser på biblioteket og som planlegger og gjennomfører undervisningsopplegg med elevene
- er engasjert, motivert, raus og varm i møte med elever, foresatte og kolleger 
- tåler et høyt tempo 
- er en god rollemodell 
- har godt humør 
- er inkluderende i møte med de rundt deg 
- bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø                                                                                                                                                                                                                                                - meget gode norskspråklige skriftlige og muntlige ferdigheter
Det er en fordel om søkeren har andre ferdigheter som kan brukes i arbeidet med å utvikle elevenes faglige og sosiale læring

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
Du har godkjent politiattest

Vi tilbyr:

En skole som er SAMMEN OM elevenes læring faglig og sosialt
En skole som er ambisiøse på elevenes og de ansattes vegne
En skole som jobber hardt for å skape et trygt og godt læringsmiljø
En skole som har et trygt og godt arbeidsmiljø 
En skole med et utviklingsorientert personale
En skole som har et stort fokus på å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap
En skole som bygger kollektiv kapasitet
En skole som er svært opptatt av samarbeid på alle nivå
En skole som samarbeider tett med elever, foresatte og bydel
Byens beste beliggenhet, mener vi! 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune