Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Behandler i LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen skal gi tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 72 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Lister. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.

ARA poliklinikk Arendal yter tjenester til befolkningen i østre Agder. Den består av ca. 22 årsverk. Disse er fordelt på bl.a. overleger (psykiater/rusmedisin), LIS, psykologspesialist og psykolog, i tillegg til ansatte med høyskoleutdanning. Poliklinikken er for tiden organisert i tre team: Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT), Allmennteam og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ved poliklinikken i Arendal har vi ledig:

 • Ett års vikariat i 100 % stilling som behandler i LAR-team, med oppstart 01.10.22

For mer informasjon om oss: www.avhengighetsbehandling.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som innlemmes i LAR jf pakkeforløp i samarbeid med tverrfaglig team (TSB)
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler
 • Administrering og håndtering av medikamentell behandling
 • Samhandling, råd og veiledning internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng i rus og/eller psykiatri, evt. annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet
 • Kjennskap til IT-systemet DIPS er ønskelig 
 • Førerkort klasse B      

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert i team
 • Evne til å arbeide systematisk og med interesse for kvalitetsutvikling
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God skriftlig og muntlig formuleringssevne
 • Norsk språk tilsvarende nivå B2 er en forutsetning

Vi tilbyr:

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Internundervisning
 • Veiledning 
 • P.t. fleksibel dagarbeidstid
 • Lønn etter gjeldende tariff