• Bransje
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  940101808
 • Nettside
  TROMSØ KOMMUNE
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 2
  9008  TROMSØ

TROMSØ KOMMUNE oppføring hos:

TROMSØ KOMMUNE

Tromsø kommune har rundt 6900 medarbeidere. Vi utfører mange og varierte oppgaver, innenfor flere ulike fagområder. Vi ønsker engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere og ledere.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og utvikler helhetlige og langsiktige strategier for å sikre et godt tjenestetilbud og god service til innbyggerne. Skal vi fortsette utviklingen, trenger vi medarbeidere som brenner for byen og menneskene som bor her.

Vi jobber for å nå vår felles visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Det innebærer at vi samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er inkluderende og skal møte alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en organisasjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet.


Bli med i vår Kandidatbank

Jobbmuligheter i Tromsø Kommune

Er dette noe du er god på og har lyst å jobbe med? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vernepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Sentrum hjemmetjeneste trenger nå din fagkompetanse!  Vi har sterk fokus på hverdagsmestring og har ønske om å utvide teamet med vernepleiers fagkompetanse. Du kommer til en interessant jobb i et utmerket fag- og arbeidsmiljø med trygge og erfarne sykepleiere. Vi gir tjenester til hjemmeboende i alle aldersgrupper, ofte med sammensatt sykdomshistorie. Dette…

Sykepleier - sykepleierteam

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier, engasjert og fremtidsrettet? Hos oss har vi mange dyktige sykepleiere fordi de får mye ansvar og blir faglig utfordret. Arbeidsoppgavene hos oss er varierte og vi satser på videreutdanning. Nå videreutvikler vi det spennende og lærerike fagfeltet geriatri, og søker deg som har lyst å jobbe med fagfeltet. Våre avdelinger er tilrettelagt fo…

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

 Mortensnes skole har ledig inntil to faste lærerstillinger. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver: Kontaktlærer- og/eller faglæreroppgaver.  Planlegge og gjennomføre god undervisning. Hovedansvaret for opplæring av grunnleggende ferdigheter for elevene. Utøve god klasseledelse. Jobbe med kartlegging av læringsresultater, tilpasning av undervisn…

Sykepleier / Paramedisiner søkes til øyeblikkelig hjelp døgnenhet (øhd) 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker medarbeidere til to 100% stillinger som sykepleier eller paramedisiner i 2-delt turnus dag/aften med jobb hver 3.helg. Fra 01.01.2023 skal avdelingen øyeblikkelig hjelp døgnenhet øke kapasitet fra 6 til 9 øhd sengeplasser. Plassene er forbeholdt kommunal akutt døgnplass som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med akutt oppstått sykdo…

Faste helge-stillinger på Nisevegen. 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke seg ei fast helge-stilling. Om du er student og ønsker litt inntekt  ved siden av studiet, er det perfekt med ei lita helge-stilling hos oss.  Vi bistår beboere med ulik grad av utviklingshemming og dersom denne brukergruppa er kjent for deg er det fint, men uansett vil du få god opplæring omkring beboerne …

Helsefagarbeider til Lundefuglen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme arbeidshverdagen din? Lundefuglen tilbyr et inkluderende og kreativt arbeidsmiljø med rom for faglig egenutvikling. Beboerne har ulike bistandsbehov og funksjonsnivå. Vi arbeider med motivasjon og veiledning, samt utfordringer knyttet til kommunikasjon, atferd, sosial kompetanse, helseoppfølging og fysisk aktivitet. Lundefuglen gir …

Ambulerende nattevakt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Omsorgstjenesten Langnes søker etter en ambulerende nattevakt som i utgangspunktet vil være tilknyttet avdeling Lundefuglen, men som også vil ha avdelingene Øst og Vest som ansvarsområde. De sistnevnte avdelingene skal nattevakten bistå ved behov. Lundefuglen tilbyr et inkluderende og kreativt arbeidsmiljø med rom for faglig egenutvikling. Beboerne har ulik…

Sykehjemslege - avdeling for legetjenester

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du lege og ønsker å jobbe med eldre mennesker? Ønsker du å jobbe tverrfaglig med fokus på riktig behandlingsnivå, god livskvalitet og lindring for geriatriske pasienter? Da håper vi du søker på denne stillingen.   Som lege hos oss får du jobbe og samarbeide med tverrfaglig team som består av sykepleiere, helsefagarbeidere og fast tilknyttet ergo- og fys…

HR-rådgiver

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker engasjert HR-rådgiver til nyopprettet stilling! Vi styrker vår analytiske og kunnskapsbaserte tilnærming til strategisk HR-arbeid, og leter etter deg som vil bidra til å løfte oss innen HR- og organisasjonsanalyser. Vi har et stort tilfang av informasjon gjennom ulike systemer og vi ønsker å bruke denne informasjonen til å utvikle analyser som…

Leder - Enhet for personal og organisasjon

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du genuint opptatt av HR og ledelse? Vi søker en synlig og samlende leder til vår enhet for personal og organisasjon. Seksjon for HR har det faglige ansvaret for å ivareta god kvalitet i kritiske HR-prosesser. Enhet for personal og organisasjon er en av fem enheter i seksjon for HR og har blant annet ansvar for fagområdene ledelse, nærvær og rekrutterin…

Juridisk rådgiver HR

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi styrker HR-seksjonen og søker derfor enda en dyktig juridisk rådgiver! Vi søker deg som motiveres av å levere profesjonelle tjenester i tråd med lov og avtaleverk. Du vil få særlig ansvar for å videreutvikle arbeidet med kollektiv arbeidsrett og lederstøtte til ledere i arbeidslivsspørsmål. Videre vil stillingen blant annet innebære opplæring og veiled…

Psykolog til Helsehuset

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du som psykolog være med å bygge opp et nytt tilbud ved Tromsø helsehus?    Fra 01.01.23 skal Tromsø helsehus over i ny seksjon; Seksjon for Helsetjenester, sammen med mer sammenliknbare tjenester i kommunen. Tromsø helsehus skal utvide de tverrfaglige behandlingsteamene rundt våre pasienter, og søker nå etter en psykolog/psykologspesialist i 100% stil…

Vernepleier- Miljøtjenesten barn og unge

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi har ledig to stillinger som som sykepleier/vernepleier. Er du glad i barn og unge, takler en hektisk hverdag, er dyktig i ditt fag og tar utfordringer på strak arm? Da er du kanskje den vi leter etter!  Miljøtjenesten barn og unge  består av ca. 50 årsverk med en tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte, som gir hjelp til ca. 220 barn og unge i alderen 0-…

Miljøterapeut/miljøveileder - miljøtjenesten barn og unge

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi ledig to stillinger som miljøterapeut/miljøveileder. Er du glad i barn og unge, takler en hektisk hverdag, er dyktig i ditt fag og tar utfordringer på strak arm? Da er du kanskje den vi leter etter! Miljøtjenesten barn og unge  består av ca. 50 årsverk med en tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte, som gir hjelp til ca. 220 barn og unge i alderen 0-23 å…

Vernepleier/sykepleier til avdeling Finnvik

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Avdeling Finnvik ligger på vakre Kvaløya, nært til både fjell og sjø. Vårt flotte nærområde kan bl.a brukes til miljøarbeid og treningsturer for beboerne. Vi gir tjeneste til 4 beboere, med ulik grad av utviklingshemning. De har hver sin leilighet som er i tilknytning til fellesarealer. Omkring beboerne jobber vi tverrfaglig og nå trenger vi å styrke tjenes…

Barneveileder/baseleder SFO

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du kreativ, engasjerende og en tydelig rollemodell som er opptatt av barns lek, læring og utvikling? Da kan dette være stillingen for deg!   Stillingen er todelt, 50% baseleder 1. trinn i SFO og 50% barneveilder i skolen. Vil du være med på laget? Vi vektlegger fysisk aktivitet, fri lek, kreative/planlagte aktiviteter, utetid og turer i nærmiljøet. Ar…

Samiskspråklige pedagogiske ledere i Guovssahas mánáidgárdi 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som vil jobbe i barnehage med hovedfokus på samisk språk og kultur. Vi har to ledige faste stillinger som pedagogisk leder i Guovssahas mánáidgárdi fra 2. januar 2023. Ved eventuelt internt opprykk vil det også bli ledig stilling som barnehagelærer. Arbeidsoppgaver: Sammen med øvrige personale får du jobbe for å fremme samisk språk og kul…

Workinnmarka barnehage søker pedagogisk leder 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du inkluderende verdier og holdninger, og ønsker å bidra aktivt med å fremme et trygt og inkluderende fellesskap i barnehagen? Da kan du være med oss i arbeidet mot å oppfylle vårt ønske om at alle barn og voksne, skal oppleve seg som viktige og verdifulle i barnehagens fellesskap. Vi har ledig vikariat ved foreldrepermisjon i perioden 02.01.23 - 31.12…

Konsulent regnskap

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stilling som regnskapskonsulent og søker etter deg som tar endringer av arbeidsoppgaver på strak arm og synes det er greit med hektiske perioder.  Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til regnskapsføring for kommunale foretak.  Stillingen inngår i en regnskapsenhet, og andre oppgaver vil også måtte utføres. Kval…

Kulturmedarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker kulturmedarbeider til Alfheim aktivitetshus. Arbeidsoppgavene er planlegging og gjennomføring av aktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Arbeidsoppgaver: Planlegging og gjennomføring av fritidstilbud. Fagansvar for et eller flere andre fritidstilbud. Samarbeid med andre relevante aktører. Planlegging og gjennomføring av sommerkurs. B…

Prosjektledere og prosjektutviklere

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å arbeide hos regionens største byggherre?  Enhet for utbygging har ledig inntil fire stillinger som prosjektledere og prosjektutviklere. Enhet for utbygging er en av fire enheter i seksjon for bygg, under avdeling for bymiljø og representerer kommunens byggherreansvar. Enheten ivaretar investeringsprosjekter og rehabiliteringer innen bygg …

Konsulent med merkantile oppgaver - vikariat

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du en person som trives med å snakke med folk? Er du en relasjonsbygger? Liker du å jobbe med oppgaver som turnusplanlegging og å løse utfordringer som oppstår ad hock? Dersom du i tillegg ønsker å bidra i utviklingsarbeid og til å opprettholde det gode miljøet i avdelinga, så ser vi deg gjerne som søker til stilling hos oss! Ved Legevakta har vi ledig …

Omsorgsfulle voksne søkes

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker omsorgsfulle voksne. Har din familie mulighet til å bli fosterhjem for et lite barn med særlige behov?  Vi tilbyr: Et utfordrende og givende oppdrag i eget hjem.Arbeidsgodtgjøring: inntil 780 339,- kr. pr år, avhengig av utdanning og erfaring. Utgiftsdekning kroner 6161,- pr. måned. Oppfølging, veiledning og avlastning. Ring eller send e-post til o…

Miljøterapeut-veileder til avdeling Finnvik

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Avdeling Finnvik ligger på vakre Kvaløya, nært til både fjell og sjø. Vårt  flotte nærområde kan bl.a brukes til miljøarbeid og treningsturer  for beboerne. Vi gir tjeneste til 4 beboere, med ulik grad av utviklingshemning. De har hver sin leilighet som er i nærhet til fellesarealer. Omkring beboerne jobber vi tverrfaglig, og nå trenger vi din fagkompetanse…

Helgestillinger i miljøtjenesten for voksne

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe fast hver 3. helg? Miljøtjenesten er en hjemmebasert punkttjeneste for voksne som har ulik grad av kognitiv nedsatt funksjonsevne. Det gis tjeneste til ca 120 tjenestemottakere med bolig geografisk spredt i hele kommunen. Målsetting for tjenesten er å bidra til at det enkelte mennesket har en aktiv og meningsfylt hverdag hvor trivsel, sel…

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Fra og med 1.januar 2023 har vi ledig en fast stilling som lærer i inntil 100% stilling. Vi ønsker oss en dedikert lærer som har gode ferdigheter i klasseledelse og relasjonsbygging. Vi ønsker deg med interesse for barn som har ulike muligheter og står i ulike utfordringer. Stakkevollan skole ligger nord på Tromsøya og er en trygg arbeidsplass, med et utvi…

Fagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi har ledig faste stillinger som fagarbeider: 2 faste og 1 sesongarbeider i vikariat. Vennligst oppgi hvilken du søker. Du kan påregne varierte arbeidsoppgaver spesielt om sommeren. Vi forventer at du løser oppgavene selvstendig, men ofte i et samarbeid med kollegaer. Arbeidslederen vil i varierende grad lede det daglige arbeidet. Dagarbeid er det vanlige,…

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Innen 1.2.23 eller etter nærmere avtale har vi inntil 3 ledige lærerstillinger ledig i 100% fast og midlertidig stilling. Vi ønsker at elevene våre skal oppleve at vi bryr oss - elever, foresatte og ansatte. Vi vil oppfattes som en "Æ bryr mæ" skole der elevene opplever trygghet, trivsel og tilhørighet i tillegg til læring. Vi søker derfor etter lærere som e…

Fagleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

På Bjerkaker skole trenger vi en ny dyktig medarbeider i ledelsen med stor arbeidskapasitet og godt humør. Skolens ledergruppe består av rektor, fagleder 4.-7.trinn og fagleder 1.-3.trinn med SFO-ansvar. Vi søker etter fagleder med ansvar for 4.-7.trinn. Arbeidsoppgaver: Du er en del av skolens lederteam. Du leder, veileder og følger opp ansatte. Du…

Administrasjonkonsulent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du bli med oss på Bjerkaker skole og sette verdifulle spor sammen med oss? Bjerkaker skole trenger en administrasjonskonsulent i 100% fast stilling fra og med 1.2.23 eller etter nærmere avtale. Arbeidsoppgaver: Resepsjon og sentralbord. IST administrasjon, Visma, PAS og transponder. Økonomi, budsjettdisponering og budsjettoppfølging. Lønn. Fak…

Fagarbeider/barneveileder/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Liker du å jobbe med barn og lage trygge rammer i skolehverdagen? Har du kompetanse og erfaring med å være til støtte og veilede barn som utagerer eller har autisme? Da har vi kanskje jobben for deg.  Vi har ledig en fast stilling i 100% og to stillinger i 50% vikariat som fagarbeider/barneveileder/assistent i SFO og skole. Vi jobber med kvalitet i SFO og…

Tromsø Legevakt søker Sykepleier / Paramedisinere til fast stilling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker medarbeider til fast stilling som sykepleier eller paramedisiner for tilsetting i 81,34 % stilling, i 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Tromsø Legevakt gir øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Som sykepleier / paramedisiner hos oss vil du jobbe med pasienter i alle alder og med ulike problemstillinger. Arbeidsoppgavene vil være varierende, som m…

Koordinator i prosjektstilling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert koordinator i 1-årig prosjekt med mulighet for fast tilsetting. Stillingen skal koordinere og utvikle støttekontakttjenesten i nært samarbeid med koordinator for støttekontakttjenesten. I tillegg vil stillingen ha ansvar for å utvikle organiseringen av BPA-tilbudet i Tromsø kommune. Koordinerende helse- og omsorg…

Regnskapscontroller

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi styrker vårt team og søker nå en strukturert og fremoverlent medarbeider i fast stilling som regnskapscontroller. Seksjon for økonomistyring består i dag av eleve engasjerte ansatte. Seksjonen har som formål å legge til rette for at kommunestyret på en forsvarlig måte kan planlegge, prioritere og styre den kommunale økonomien innenfor fastsatte inntekt…

Vil du være sykepleier i lag med oss på Glassgården?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Til vår omsorgsbolig, avdeling Glassgården, søker vi etter sykepleier. Avdelingen ligger i 2. etasje i Mortensnes omsorgssenter, og har 23 leiligheter. Vi ønsker oss en kollega som kan bidra til å gi våre brukere gode og helhetlige tjenester. At du har interesse for eldreomsorg er et godt utgangspunkt. Samhandlingsreformen gir oss stadig nye muligheter for…

Nyopprettet fastlegehjemmel

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune bl.a. økt basistilskudd, e tableringstilskudd på kr. 150 000,- til oppkjøp av nyopprettet hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd. Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune  har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private le…

Vernepleier/sykepleier - Lanterna oppfølgingstjeneste 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du glad i mennesker, nytenkende og tar du utfordringer på strak arm? Har du fokus på muligheter i stedet for begrensninger?  Da er du den vi leter etter. Vi er en avdeling med arbeid hver syvende helg (langvakter), med fem aftenvakter fordelt på sju uker. Arbeidsoppgaver: Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å gi oppfølging til v…

Sosionom søkes til Lanterna oppfølgingstjeneste 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du glad i mennesker, nytenkende og  tar du utfordringer på strak arm? Har du fokus på muligheter i stedet for begrensninger? Da er du den vi leter etter.  Vi er en turnusavdeling med arbeid hver sjuende helg (langvakter), med ca fem aftenvakter fordelt på sju uker. Arbeidsoppgaver: Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å gi oppfø…

Ergoterapeut

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du en av våre nye ergoterapeuter? Setter du pasienten i sentrum, og ønsker å jobbe i et engasjert og tverrfaglig miljø? Ønsker du en variert arbeidshverdag med pasienter og samarbeidspartnere på mange ulike arenaer? Da kan dette være stillingen for deg! Vi er en tjeneste i rask utvikling hvor vi jobber med nye måter å løse oppgavene på for å gi et best …

Lærer - barnetrinnet

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli en del av et kompetent og utviklingsorientert personale? Vi har plass på laget og søker deg som har kompetanse/erfaring fra barneskolen og med undervisningskompetanse i et eller flere kjernerfag. Vi har lærere som skal flytte på seg , og har derfor ledig inntil 3 stillinger.  Arbeidsoppgaver: Stille faglige og sosiale krav til vår…

Vi på Blåmann søker deg til et vikariat 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

  På Blåmann bor det en fin gjeng bestående av fem voksne i alderen 22-65 år som har døgnkontinuerlig tilsyn. Boligen ligger fint plassert øverst i Gimleveien, med et uteområde som er tilrettelagt for personer med døvblindhet, multifunksjonshemming og utviklingshemming. Hos oss er det fokus på livskvalitet, ro og godt arbeidsmiljø. Vi er en herlig personal…

Overlege søkes til Tromsø Legevakt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du som overlege være med å bygge opp nye Tromsø Legevakt? Tromsø Kommune søker nå overlege til den nye ledergruppen ved Tromsø Legevakt. Legevakta skal fra 01.01.23 bli en egen enhet i Seksjon for Helsetjenester som en del av storsatsingen om ny legevakt i Tromsø. Vi går en veldig spennende tid i møte, og ser etter deg som har interesse for akuttmedisin…

Enhetsleder utbygging

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du vår nye enhetsleder for utbygging? Vi søker en leder med erfaring fra utbyggingsprosjekter og prosjektledelse. Vi søker deg som er engasjert, nysgjerrig, liker utfordringer og med god gjennomføringsevne. Enhetsleder skal bidra til å videreutvikle arbeidet i enheten i samarbeid med andre enheter og seksjoner i Tromsø kommune. Dette arbeidet er tett …

Fastlegevikar - Kraft universitetshelsesenter

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker etter kommunal fastlegevikar på Kraft universitetshelsesenter. 1-års vikariatet er ledig fra 1. mars 2023. Arbeidsoppgaver:  Undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter på kommunalt fastlegekontor, samt noe praktisk undervisning av medisinerstudenter. Kvalifikasjoner: Spesialist i allmennmedisin.Norsk autorisasjon som lege.God munt…

Rådgiver

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe med offentlige anskaffelser og bli en del av et profesjonelt og engasjert innkjøpsmiljø ? Da vil vi gjerne høre fra deg.  Som rådgiver i seksjonen vil dine arbeidsoppgaver være knyttet til gjennomføring av anskaffelser. Du vil samarbeide tett med ansatte på tvers av ulike fagområder og på ulike nivåer i Tromsø kommune. Fokuset vil være…

Kategoriansvarlig

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe med offentlige anskaffelser og bli en del av et profesjonelt og engasjert innkjøpsmiljø ? Da vil vi gjerne høre fra deg. Som kategoriansvarlig for administrative anskaffelser vil du koordinere og gjennomføre anskaffelser rettet mot den administrative driften av Tromsø kommune. Du vil samarbeide tett med ansatte på tvers av ulike fagområ…

Helsefagarbeider - avdeling Valhall og Guleng

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Motiveres og ønsker du å gjøre en forskjell for andre? Trives du med å jobbe tverrfaglig og er opptatt av læring, forbedring og utvikling? Midtbyen hjemmetjeneste fokuserer på tverrfaglig samarbeid med blant annet fysio- og ergoterapeuter, farmasøyt, saksbehandlere, m.fl. for å gi våre brukere tjenester med fokus på hjelp til egenmestring. Det tverrfaglig…

Sykepleier/vernepleier 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å skape et godt arbeidsmiljø for deg og dine kollegaer og en god tjeneste for våre brukere? Motiveres du av å ha ansvar, varierte arbeidsoppgaver og utviklingsarbeid? Da er dette rett plass for deg! Vi er inne i en prosess med å etablere nye arbeidsmetoder for å bruke rett kompetanse på rett sted og å skape et godt fag- og utviklingsmil…

Avdelingsleder til Nansenplass og natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som trives med relasjonsbygging, motivasjon og utvikling Har du en brennende interesse for å lede? Liker, og evner du, å inspirere og motivere medarbeider og kolleger? Klarer du å skape både god kultur og struktur i et arbeidslag? Får du energi av å bidra til andre menneskers utvikling? Da er du den rette for oss! Vi søker deg som evner å moti…

Helsefagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi forsterker fagkompetansen på sykehjemmet og søker flere dyktige helsefagarbeidere.  Hos oss vil du som ny ansatt få god støtte og opplæring av dine kolleger og oppfølging av leder. Du vil få primærkontaktoppgaver og vil bli en viktig bidragsyter i forhold til gode rutiner og god praksis. Med kreativitet og godt humør vil du kunne skape meningsfulle da…