AOF Østfold

AOF Østfold har stolte tradisjoner innen voksenopplæring og folkeopplysning. En avdeling som både er bærer av tradisjoner og er tro mot sine verdier. Samtidig er vi opptatt av å være underveis og tilpasset det samfunnet vi lever i.

Vi tilbyr:
 • Fagskolestudier
 • Lederskole
 • Yrkesutdanninger og fagbrev
 • Studiekompetanse
 • Språk- og fritidskurs
 • Skreddersydde bedriftsinterne kompetanseprogrammer for ledelse og ansatte
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Kompetansepluss (grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data)

Voksenopplæring skal bidra til å gjøre hverdagen mer meningsfull for folk. Kunnskap er en av de aller viktigste utjevningfaktorene i samfunnet, og kunnskap kan ikke fordeles som andre goder, men må tilrettelegges på enkeltindividets bakgrunn og forutsetninger. AOF Østfold har alltid vært opptatt av å bruke voksenopplæring som et virksomt verktøy, som skal bidra til å endre og bedre individets, organisasjoners og bedrifters hverdag, virke og konkurransekraft.

Derfor er det å tilrettelegge læringen basert på den bakgrunn og de behov den enkelte har, avgjørende for at læring skal gi virkning og bidra til et mer meningsfullt liv. AOF Østfold har som ambisjon å være ledende innen voksenopplæring og folkeopplysning i hele vårt fylke. Vi ønsker særlig å være en spydspiss for arbeidet med å gjøre voksenopplæringen til et av de viktigste virkemidler for å styrke østfoldsamfunnet som helhet, og ikke minst også være en sterk og god samarbeidspartner for alle sine medlemsorganisasjoner, deres tillitsvalgte og medlemmer.

Ledige jobber

Kompetanse i bedriften

Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier