Detaljer

 • Søknadsfrist
  13.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Administrasjon
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  849833

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barneverntjenesten

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager ogskoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

2 x 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Ttiltredelse snarlig.

 

Familiens hus i Halden yter tjenester til gravide, barn og ungdom og deres familier innenfor tjenesteområdene barnevern, åpen barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste samt psykisk helsetjeneste/forebyggende tiltak.

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Barneverntjenesten er organisert i tre team; 2 undersøkelse/ tiltaksteam og 1 omsorgsteam. Teamene er ledet av hver sin teamleder. Barneverntjenesten har også 3 barnevernsansatte som driver med endringsarbeid med metoder som COS, WMCI, grupper, og andre veiledningsprogram .En teamleder har stedfortreder funksjon, vi har 2 merkantile saksbehandler, og en barnevernleder.

Halden kommune er opptatt av et godt barnevern ved å tilby god kvalitet til de familiene vi er i kontakt med gjennom tjenesten vår. Vi er opptatt av å være oppdaterte i forhold til faglige veiledere og styringsverktøy. Som del av Familiens Hus har vi forpliktet oss til å tenke tverrfaglig og ha fokus på tidlig innsats for å forebygge alvorlige vansker hos barn og unge i vår kommune.

Vi søker deg som ønsker å være med å utvikle tjenestetilbudet sammen med andre. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en tjeneste med fokus på fag og kvalitet.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Saksansvar forankret i lov om barneverntjenester nr 100 av 1.7.1992, med tilhørende rundskriv, forskrifter, retningslinjer og øvrige styringsdokumenter.

Bidra i evaluering og implementering av interne og eksterne rutiner i barneverntjenesten og som en del av Familiens Hus.

Deltakelse i tverrfaglige team på systemnivå i et forebyggende perspektiv.

Være kommunens representant i Fylkesnemnda og i rettsystemet forøvrig.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Vi krever 3-årig helse- og sosialutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Eventuelt annen relevant utdanning

Det er ønskelig med erfaring fra barneverntjenesten

Du må ha god kompetanse og kunnskap om barnevernfaget, barnevernloven og forvaltningsloven.

Som barnevernkonsulent forventes det at du jobber målrettet, og at du evner å jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med andre både internt og eksternt.

I tillegg kreves det gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, og du må beherske bruk av fagsystemer. Halden kommune benytter programmet Familia.

Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring i bruk av Kvellos kartleggingsmal, Familieråd og Barnesamtalen.

Sertifikat klasse B er et krav.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen.

Personlige egenskaper

Engasjert og glad i jobben din. Kunne ta initiativ og bidra til at planer gjennomføres.

Du må ha gode egenskaper i forhold til å skape trygge relasjoner og framstå troverdig.

Være fleksibel og ha stor arbeidskapasitet.

Bidra til et godt arbeidsmiljø både i barneverntjenesten og på Familiens Hus.

 

Vi tilbyr

Engasjerte og faglig dyktige kollegaer som trives godt sammen og som jobber mot et felles mål; En brukerorientert og best mulig tjeneste for de som har behov for våre tjenester.

Faglige utfordringer, varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Kompetanseheving for å kunne ivareta lovkrav og for å tilby god kvalitet i barnevernet basert på evidensbasert kunnskap.

Et godt tverrfaglig miljø med fokus på brukermedvirkning.

Sentral beliggenhet, nærhet til offentlige kommunikasjonsmidler som buss og tog.

Egen parkering.

Flotte og nye lokaler som gir god arbeidsro.

 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

 

Generelle betingelser

Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, må leveres før tilsetting. Ihht. lov om barneverntjenester § 6-10.

Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

 

Minst to referanser må oppgis.

 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune sin hjemmeside. Gå inn på ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   13.08.2018                               Utlyst dato       22.06.2018                         Vårref                 791

 

Kontaktperson

Wanja K. S. Brattli, mobil: 45877914, Wanja.Katarina.Stenrod.Brattli@halden.kommune.no