Detaljer


Barnevernstjenesten søker mottakskonsulent til team for Akutt-mottak

Barnevernstjenesten i Lillestrøm kommune vil ha 82,5 fagstillinger fordelt på seksjoner for mottak/akutt, undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom/ettervern, fosterhjemsteam og fag/støtte. Det ytes tjenester etter "Lov om barnevernstjenester" i form av familie/nettverksarbeid og oppfølging for tiltak i kortere og lengre perioder, herunder fosterhjem og institusjonsplasseringer. Kommunalområdet barnevern har også en egen avdeling, familie/ressursteam som utfører tiltak og endringsarbeid på oppdrag for barnevernstjenesten.

Barnevernstjenesten søker:
Mottakskonsulent i team for Akutt-mottak , 100 % fast stilling fra 01.01.20.  

Arbeidsoppgaver

Seksjon for akutt/mottak har ansvar for mottakstelefonen, alt mottaksarbeid, meldingsavklaringer, registrering av meldinger, korte undersøkelser og akuttarbeid. I tillegg har teamet hovedansvar for barnevernstjenestens utadrettede arbeid.  Teamet består av seksjonsleder og 6 mottakskonsulenter.

Arbeidsgiver kan til enhver tid bruke styringsretten til å prioritere hvordan tjenestens totale ressurser skal benyttes. 

Kvalifikasjoner
 •  3. årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom 
  Det er krav om bred erfaring fra arbeid i 1. linje barnevernsarbeid, og fra akutt og undersøkelsesarbeidet spesielt.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 •  Sertifikat for personbil
 • Kunnskap om fagsystemet Familia

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

 Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper trygghet og tillit hos brukerne 
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeid selvstendig og i gruppe
 • Evne til å se muligheter, ta ansvar og beslutninger
 • Evnen til å kunne arbeide planmessig og strukturert
 • Kunne mestre et høyt arbeidspress, og ha evne til å prioritere og ta initiativ
 • Evnen til rask omstilling fra planlagt arbeid til akutt arbeid
 • Like å representere tjenesten,  drive informasjonsarbeid og kursvirksomhet
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen forøvrig. 
Vi tilbyr
 •  En veldrevet barnevernstjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø
 • Seksjonsleder med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sine særområder
 • God opplæring/oppfølging og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Prosessveiledning
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • P.t. parkering