Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  606507

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnevernspedagog eller sosionom

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden  kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få  jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av

 næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

 arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

  Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.
Barnevernspedagog eller sosionom100 % vikariat som teamleder/ saksbehandler, ledig fra d.df. og frem til 31.05.19

 

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus.

Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø

med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Tjenesten er inndelt i 2 team: mottak/undersøkelse/hjelpetiltak og

omsorgstiltak. Arbeidet på teamene ledes av teamleder. En teamleder har stedfortreder- og støttefunksjon for

barnevernleder. Barneverntjenesten bruker fagprogrammet Familia.

 

 

 Stillingens arbeidsområder/oppgaver

50% teamleder: Stillingen omfatter å lede et team på ca 7 saksbehandlere, ta saker til fylkesnemnd og tingrett, skrive

saksfremlegg til fylkesnemnd/ tingrett

50% saksbehandler: Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på

saksbehandling av undersøkelse, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig

forebyggende arbeid, samt skrive og føre saker i fylkesnemnd og tingrett.

Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid

Endringsarbeid

Aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre hjelpeinstanser for å hjelpe familier for gode løsninger.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen

utdanning og erfaring fra barnevernfeltet, kan komme i betraktning.

Ledererfaring og / eller lederutdannelse vil være en fordel.

Erfaring fra sosialt arbeid generelt og barnevernarbeid spesielt, men saksbehandling i fokus

Ønskelig med erfaring og utdanning som veileder i forhold til endringsarbeid

Ønskelig med videreutdanning innen COS, familieterapi, eventuelt andre familiebaserte utdanninger.

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid

Erfaring fra IKT-basert saksbehandling

Det er en fordel med erfaring med skriving, forberedelse og føring av saker for fylkesnemnda og tingrett.

Søker må ha førerkort for bil og disponere egen bil

 

Personlige egenskaper

God evne til selvstendig arbeid.

God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.

God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.

God evne til å vedlikeholde kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.

God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.

God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og

problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.

God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette

forholdet skriftlig og muntlig.

Servicepreget og pålitelig holdning som bidrar til god omdømmebygging av tjenesten.

Du må mestre høyt arbeidspress.

 

 

Vi tilbyder

Stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer

Godt arbeidsmiljø

Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling

Fleksibilitet mht. avvikling av ferie og avspasering

En tjeneste med høy faglig standard og fokus

En kommune med stort fokus på barn og unge og tidlig innsats

Familieråd - voldssaker

Opplæring og bruk av Kvello kartlegging

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens

innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommuen.no ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   04.01.2018                               Utlyst dato       04.12.2017                         Vårref                 711

 

Kontaktperson

Hanne Espelund, Teamleder, tlf: 95198137, mobil: 99635806, Hanne.Espelund@halden.kommune.no

Wanja K. S. Brattli, Barnevernleder, mobil: 45877914, Wanja.Katarina.Stenrod.Brattli@halden.kommune.no

Astrid Glosli, Teamleder/ stedfortreder, mobil: 93243176, Astrid.Glosli@halden.kommune.no


: