Detaljer

 • Søknadsfrist
  28.08.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  503926

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnevernkurator / saksbehandler - fast og vikariat

Det er ledig 100% fast stilling og 100% vikariat med mulighet for fast stilling som barnevernkurator / saksbehandler fra 01.09.2017.

Beskrivelse av arbeidssted

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus.  

Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Tjenesten er inndelt i 2 team: mottak/undersøkelse/hjelpetiltak og omsorgstiltak. Arbeidet på teamene ledes av teamleder. En teamleder har stedfortreder- og støttefunksjon for barnevernleder. Barneverntjenesten bruker fagprogrammet Familia.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på saksbehandling av undersøkelse, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig forebyggende arbeid, samt skrive og føre saker i fylkesnemnd og tingrett.

Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid

Endringsarbeid

Aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre hjelpeinstanser for å hjelpe familier for gode løsninger.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen utdanning og erfaring fra barnevernfeltet, kan komme i betraktning.

Erfaring fra sosialt arbeid generelt og barnevernarbeid spesielt, men saksbehandling i fokus

Ønskelig med erfaring og utdanning som veileder i forhold til endringsarbeid

Ønskelig med videreutdanning innen COS, familieterapi, eventuelt andre familiebaserte utdanninger.

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid

Erfaring fra IKT-basert saksbehandling

Det er en fordel med erfaring med skriving, forberedelse og føring av saker for fylkesnemnda og tingrett.

Søker må ha førerkort for bil og disponere egen bil

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og omfatter

God evne til selvstendig arbeid.

God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.

God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.

God evne til å vedlikeholde kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.

God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.

God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.

God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette forholdet skriftlig og muntlig.

Servicepreget og pålitelig holdning som bidrar til god omdømmebygging av tjenesten.

Du må mestre høyt arbeidspress.

Vi tilbyr

Stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer

Godt arbeidsmiljø

Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling

Fleksibilitet mht. avvikling av ferie og avspasering

En tjeneste med høy faglig standard og fokus

En kommune med stort fokus på barn og unge og tidlig innsats

Prosjekt Familieråd - voldssaker

Opplæring og bruk av Kvello kartlegging

COS- circle of Security kursing i oktober 2017.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Barnevernleder Wanja Brattli tlf 69 17 46 08 / 458 77 914, teamleder/ stedfortreder Astrid Glosli tlf 69 17 46 05/932 43 176 eller teamleder Hanne Espelund tlf 69 17 46 04 / 951 98 137.