Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Barnevernkonsulent

Offentlig forvaltning

Alna barneverntjeneste holder til i nytt bydelshus ved Furuset senter, og er samlokalisert med øvrige tjenester i bydelen. I bydelshuset arbeider vi aktivitetsbasert. Dette gir oss en unik mulighet til enkelt å samarbeide på tvers og møte innbyggerne med rett hjelp til rett tid.

Barneverntjenesten har i dag rundt 80 medarbeidere, som inkluderer prosjektstillinger. Vi er organisert etter spesialistmodell. Barneverntjenesten består av avdelingene: stab, mottak, barn familie 1, barn familie 2, ungdom,  omsorg, gruppe og tiltak og forebyggende ungdomsavdeling. Alle avdelingene ledes av en seksjonsleder og alle avdelingene som følger opp saksbehandling har i tillegg en spesialkonsulent. Vi er involvert i flere ulike prosjekter i bydelen herunder Salto oppfølging, sosialagentene, medborgerskap, los, Bedre Sammen og sysselsettingsprosjekt i regi av NAV.

Barneverntjenesten vektlegger å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risiko, beskyttelsesfaktorer og familiens egne ressurser. Vi jobber strukturert og målrettet med endringsarbeid. Vi har fokus på brukermedvirkning i alle ledd, og at sakene skal være godt belyst og dokumentert. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og våre satsningsområder fremover er oppvekstreformen, fagutvikling og kompetanseheving for ansatte. 

Vi har nå ledig to faste stillinger som barnevernkonsulent ved avdeling barn og familie 1. Avdelingen jobber med barn i alderen 0-12 år og deres familier, og vi har et særskilt ansvar for spe- og småbarn.

For stillingen kreves det fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler. Kun elektroniske søknader vurderes.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder undersøkelser, iverksettelse og oppfølging av tiltak, tverrfaglig samarbeid og akuttarbeid
 • Gjennomføring av blant annet hjemmebesøk, samspillsobservasjon, foreldreintervju og barnesamtaler
 • Delta på barneavhør og gjenforening av familier ved Statens barnehus
 • Gjennomføring av samtaleprosess og være partsrepresentant i Fylkesnemnd, Tingrett og Lagmannsrett
 • Dokumentasjon av blant annet referater fra samtaler, observasjoner og barnevernfaglige vurderinger
 • Holde deg faglig oppdatert på sentrale tema i henhold til avdelingens ansvarsområde
 • Det må påregnes noe ettermiddags - og kveldsarbeid, samt noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig sosialfaglig utdanning, herunder barnevernspedagog eller sosionom
 • Ønskelig med master i barnevern eller annen relevant videreutdanning
 • Arbeidserfaring fra barneverntjenesten (1.linje) eller annen relevant erfaring
 • Kjennskap til bydelens tjenesteapparat og tiltak er en fordel
 • Inneha god kunnskap om barns utvikling
 • Inneha god kunnskap om vold og voldens virkning
 • Inneha god god kunnskap om rus og psykiatri
 • Inneha kompetanse på samspill mellom barn og voksne
 • Trygghet i møte med barn og voksne om vanskelige tema
 • God dataforståelse og gjerne kjennskap til fagsystemet Familia
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Det stilles krav til godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide strukturert, også under press
 • Høy arbeidskapasitet
 • Positivt engasjement
 • Det legges vekt på personlig egnethet og hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig

Vi tilbyr:

 • En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus
 • Engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • God veiledning og oppfølging av seksjonsleder
 • Ekstern veiledning
 • Mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Mulighet for å søke midler til videreutdanning via de kommunale stipendordningene i Opplærings- og utviklingsfondet
 • Fleksitid
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 33 - 42