• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4771583
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 21.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Barnevernkonsulent i skolen

Offentlig forvaltning

Bydelens oppvekstavdeling og skolene i bydelen startet ett felles prosjekt høsten 2020, med tanke på å utvikle et enda tettere samarbeid. Prosjektet er en del av Delprogram Oppvekst og Utdanning i områdesatsingen i Oslo. Stillingene planlegges å bli en del av bydelens drift etter prosjektperioden. Vi ønsker å utvikle nærmiljøskoler, hvor bydelens tjenester sentreres rundt skolene, sammen med andre partnere. Målet med dette er å sikre en trygg oppvekst for alle bydelens barn og unge, og for å motvirke ulike former for utenforskap.

Grorud barneverntjeneste har i dag tre barnevernskonsulenter i skolen, som har sitt daglige virke i bydelens skoler 4 dager i uken og 1 dag i uken hos barneverntjenesten.  Stillingene hører under mottaksteam og de har ansvar for hver sin ungdomsskole og deres to avgiverskoler, samt barnehagene som sokner til skoleområdet deres.

Stillingen som barnevernskonsulenten i skolen skal primært ivareta den enkelte elevs opplevde behov, veiledning, støtte og koordinering. Samarbeid med foreldrene og de øvrige i laget rundt barnet, ivaretagelse av lovverket og saksbehandling. Videre skal barnevernskonsulenten arbeide forebyggende rettet mot barn, unge og deres familier. Det vil være stort fokus på brukermedvirkning og ønskelig at elevene og deres foreldre selv tar kontakt. Dette innehaver en stor tilstedeværelse og synlighet av barnevernskonsulenten på skolens område, hvor familiene kan ta direkte kontakt på skolen eller per telefon.  Målet til barnevernkonsulenten er å bistå elever og familier som har det vanskelig og som ønsker hjelp til endring i sin situasjon. Videre er målet å kunne veilede og koordinere slik at familiene mottar rett hjelp til rett tid, fra rett instans.

Barnevernskonsulenten i skolen skal primært være en brobygger mellom elever, foreldre -og skole, samt andre offentlige tjenester i kommunen. Brobyggingen omhandler vel så mye om kompetanseheving knyttet til at skolen, bydelens befolkning og andre aktører i bydelen har tilstrekkelig med informasjon knyttet til barneverntjenestens arbeid og tiltak.

Vi har nå ledig en midlertidig 100% stilling og ett svangerskapsvikariat som barnevernkonsulent i skole. Den midlertidig stillingen har mulighet for fast ansettelse. Er dette noe for deg og kan du tenke deg å bidra med din erfaring og kunnskap inn i denne spennende jobben? I så fall ønsker vi deg velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning av skolepersonell og tjenestens øvrige samarbeidspartnere.
 • Ansvar for kompetanseheving av tjenestens øvrige samarbeidspartnere knyttet til barneverntjenestens arbeid, Jf § Barnevernloven.
 • Sørge for et godt samarbeid med skolen og med barneverntjenestens øvrige samarbeidspartnere.
 • Være en aktiv del av skolens lederteam og bidra til å videreutvikle skolen som pedagogisk virksomhet i samråd med seksjon Forebyggende enhet.
 • Samtaler med barn og unge.    
 • Veiledning av foreldre inntil 15 timer.
 • Ansvar for å sikre et godt foreldresamarbeid, hvor brukermedvirkning vektlegges høyt. 
 • Representere barneverntjenesten igjennom deltagelse i skolens/nærmiljøets ulike miljøteam.
 • Ordinært saksbehandlingsarbeid.
 • Rapportering av stillingen til barneverntjenesten og bydelen. 
 • Være med på prosjekter, som er relevant for stillingen.
 • Være en del av mottakets turnusordning under ferier og høytid.
 • Representere barneverntjenesten igjennom utadrettet virksomhet knyttet til tjenestens øvrige samarbeidspartnere.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere barnevernsøvelser med øvrige samarbeidspartnere
 • Representere barneverntjenesten igjennom Oslohjelpa og være en aktiv del av barnehagens lederteam og bidra til å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.  
 • Noe kveldsarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis som barnevernspedagog.
 • Ønskelig med mastergrad.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjekt og koordineringsarbeid.
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra skole.  
 • Erfaring fra og god kompetanse innen arbeid i barneverntjenestens førstelinje.
 • Erfaring med utadrettet arbeid.
 • Erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere barnevernsøvelser.
 • Erfaring fra og god kompetanse innen arbeid med veiledning av barn, unge og foreldre.
 • Erfaring med forebyggende endringsarbeid.
 • Erfaring fra arbeid med flerkulturelle familier.
 • Erfaring med veiledning og kompetanseheving av andre offentlige instanser, iht. barneverntjenestens arbeid, I hovedsak skole, politi, helsestasjon, bestillerenheten, fastlege, tannlege, psykiatri, barnehage og andre frivillige/fritidsorg.
 • God kjennskap til barnevernloven. Særlig kapittel 4 i Barnevernloven. 
 • Gode IKT kunnskaper. Erfaring med bruk av Excel som et rapporteringsverktøy.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige.
 • Gode samarbeidsevner, med en stå på vilje.
 • Er lojal og forståelse for linjestruktur.
 • Nøyaktig, innovativ, utviklingsorientert, fleksibel, nytenkende og initiativtagende.
 • Engasjert, strukturert, tydelig.
 • Trives i å jobbe i et høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille seg uten at det går utover arbeidets kvalitet. 
 • Stor grad av selvstendighet og ansvarsbevissthet kreves.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • Inkluderende menneskesyn. 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i en veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus.
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Flexitid.
 • God tjenestepensjon og forsikringsordning i Oslo pensjonsforsikring.
 • Stillingene er lønnet i lønnstrinn 35 -44 (541 800 til 634 400 kr pr. år) etter Oslo kommunes lønnsregulativ avhengig av lønnsansiennitet.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4771583
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 21.09.2022