• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5441235
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Barneveileder på AKS Årvoll skole

Offentlig forvaltning

Årvoll skole er en 1.-10. skole i bydel Bjerke med rundt 740 elever og 90 ansatte.

Skolens visjon er "Med blikk for alle" og dette gjenspeiles i satsningsområdene våre hvor fellesskapet står i sentrum. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring.

Vår visjon er "Blikk for alle"

 Alle elever og ansatte på Årvoll skole skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi jobber for at alle våre elever skal trives i fellesskapet på skolen og ha god utvikling. For at vi skal lykkes med dette, fokuserer vi på videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø, elevmedvirkning og tilpasset opplæring.
Årvoll skole har et stort mangfold blant elever og ansatte. Dette er en styrke for skolen og nærmiljøet.1.-4. trinn har tett samarbeid med aktivitetsskolen om elevenes sosial og faglige utvikling. AKS på Årvoll skole er en god arena for læring. Vi har kurstilbud med morsomme, motiverende og læringsstøttende aktiviteter.

Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid. Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikling. Vi har et aktivt elevråd som sørger for medvirkning og medbestemmelse i saker som angår de. Dekningsgraden på aktivitetsskolen er høy, noe vi er svært godt fornøyd med.


Rammeplanen vil være styrende for innhold og kvalitet i aktivitetskoletilbudet. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena hvor alle elevene skal gis mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter, språklige ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Personalet skal engasjere elevene, slik at de utforsker nye aktiviteter og hever sin kompetanse både sosialt og faglig.

Du jobber i vakter mellom kl. 12.30-17.00 og er i hovedsak knyttet til. Skolen justerer og prioriterer teamsammensetningene etter behov. AKS har åpent i alle skolens ferier, med unntak av fire uker i juli.

Kvalifikasjoner:

• Utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller bakgrunn fra barnehage, skole eller AKS er ønskelig.
• Ønskelig med erfaring fra arbeid som barne- og ungdomsarbeider i skole eller AKS
• Fordel om du har arbeidet med barn og unge som har store og sammensatte lærevansker.
• Du er initiativrik, kreativ og fleksibel med god arbeidskapasitet
• Du har interesser og kunnskap om aktivitetsskolens satsningsområder innenfor natur, miljø og bærekraftig utvikling, fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet og mat og helse
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
• Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9

Personlige egenskaper:

• Du har gode norskspråklige ferdigheter både skriftlig og muntlig
• Du samarbeider og kommuniserer godt
• Du har et inkluderende og positivt elevsyn
• Du er strukturert og selvstendig
• Du har god relasjonskompetanse
• Du er fleksibel og løsningsorientert
• Du er lidenskapelig opptatt av arbeid med barn og unge
• Du har evne til å bygge gode relasjoner med barn og takle utfordrende og krevende elevsituasjoner
• Du tar initiativ og er god på å organisere aktiviteter med mange barn
• Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan arbeide selvstendig og i team
• Du er fleksibel og tåler dager med høyt arbeidstempo/ utfordringer
• Du er glad i å være ute i all slags vær
• Du er strukturert og ryddig
• Du er positiv og har godt humør
• Du er opptatt av å gå foran som et godt eksempel
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

• Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
• Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
• En spennende, krevende og viktig jobb
• Engasjerte og kompetente ansatte
• Flotte og lærevillige elever og engasjerte foresatte
• En Aktivitetsskole i stadig utvikling og som har som ambisjoner å ville det beste for barnet
• Et godt inkluderende arbeidsmiljø preget av utvikling og faglighet
• Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til fastsatt i lov- og avtaleverk.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5441235
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune