Detaljer


Barnepleier, vikariat

Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse i et helhetlig perspektiv.  I avdelingen jobber jordmødre, barnepleiere og sykepleiere tett sammen for å yte god omsorg til alle pasientgrupper.

Gynekologisk/føde sengepost har følgende stilling ledig:
Barnepleier 50 % vikariat ledig f.o.m. 06.01.2020 t.o.m. 03.01.2021.

 Stillingen har 3 delt turnus med arbeid hver 3. helg.

 Andre stillingsstørrelser kan bli ledig.

Arbeidsoppgaver
 • Omsorg for den fødende og bistå under fødsler
 • Observasjon og stell av det nyfødte barnet
 • Oppfølging av mor, barn og familien på barselavdelingen
 • Pleie og behandling av gynekologiske pasienter 
Kvalifikasjoner
 • Helsefagarbeider
 • Videreutdanning i Barsel - og barnepleie 
 • Erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling er ønskelig
 • Kjennskap til Partus er en fordel
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement
 • Evne til å takle stressede situasjoner og høyt arbeidstempo
 • Evne til å jobbe selvstendig og gjøre raske prioriteringer
 • Positiv, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler
  og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Du får engasjerte kollegaer som er opptatt av faglig kvalitet og pasientens beste.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har
krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til
offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene