Detaljer

 • Søknadsfrist
  20.04.2018
 • Bedrift
  Fet kommune
 • Sted:
  FETSUND
 • Type arbeid:
  Barnehagelærer
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  3
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommunale etater
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  Fet
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  702597

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærer - Tienbråten barnehage

Er du raus, faglig engasjert og nysgjerrig på mennesker?


Vi ønsker oss deg som er motivert og raus, og som ser verdien av å fremme barns læring gjennom gode mestringsopplevelser og nysgjerrighet. Fet kommune har en langsiktig strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Fet. Kommunale og private barnehager har et tett samarbeid på alle områder innen barnehagesektoren.

I Fet kommune ser vi barn i et sammenhengende utviklingsløp fra barnehage til skole, vi har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. Vi er særlig opptatt av tidlig innsats for det enkelte barn. Vi tilbyr tillit, frihet, faglig utvikling og medbestemmelse. Som nyutdannet barnehagelærer får du jevnlig og strukturert veiledning.

Tienbråten barnehage åpnet i helt nye lokaler høsten 2015. Barnehagen har 9 avdelinger med opptil 140 barn i alderen 1-6 år og ca. 35 ansatte. Barnehagen ligger idyllisk til rett ved skogkanten, nær skøytebane, gårder og kort avstand til buss 5 minutter fra Lillestrøm. Vi har et stort og variert lekeområde ute med en unik og stor naturtomt og egen grillhytte. Inne har vi blant annet et eget vannelekerom, sansemotoriskrom, formingsrom for både de små og de store barna, gymsal, språkrom, Smart Board, felles spiserom og gode arbeidsplasser til alle pedagoger. Lokalene fremstår som lyse og moderne, designet for en fremtidsrettet barnehage. Vi er opptatt av at alle ansatte bidrar til å skape gode menneskemøter hver dag. Hver enkelt ansatt skal få bruke sin kompetanse til det fulle, og samtidig oppleve faglig og personlig utvikling.

Les mer om oss på vår hjemmeside: http://www.fet.kommune.no/tienbraaten.325487.no.html

 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/artikkel/270/Tienbraten-Barnehage-Fet-kommune

 

Besøk oss gjerne på vår Facebookside: Tienbråten barnehage

 

Vi søker deg som:

Har fordypning innen musikk, drama, natur/uteliv eller barn med særlige behov. Andre søkere er også velkomne til å søke.

- Ser verdien av Relasjonskompetanse.

- Er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i ditt arbeid.

- Er leken og kreativ med godt humør.

- Er ansvarsbevisst, initiativrik og fleksibel.

- Er modig og engasjert.

- Er opptatt av barns medvirkning og setter barna i fokus i hverdagen.

- Kan jobbe selvstendig og ta avgjørelser.

- Er en god og trygg voksen for barna, og for dine medarbeidere.

- Har evne til å inspirere og veilede personalet.

- Har stor endringsvilje og gode samarbeidsevner.

- Kan være med på å skape engasjement og begeistring

- Er handlekraftig, serviceinnstilt og tillitsskapende

- Er entusiastisk og positiv

- Har god pedagogisk forankring

- Ønsker å være delaktig i den langsiktige utviklingen av barnehagen

- Tar del i å opprettholde et godt arbeidsmiljø

- Har gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Arbeidsoppgaver/ arbeidsområder:

- Helhetlig omsorg for hvert enkelt barn og barnegruppen

- Være åpen for veiledning og kunne tilrettelegge for assistenter og fagarbeidere.

- Være en aktiv del av barnehagens lederteam og bidra til kompetanseheving av barnehagen

- Bidra til en god drift av Tienbråten barnehage

- Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling

- Bidra til et godt samarbeid med foreldrene

- Bidra til å skape et godt samarbeid innad på avdelingen

 

Vi tilbyr:

- Verdens flotteste jobb!

- Barn som er nysgjerrig og ønsker oppleve verden sammen med deg

- Voksne som vil anerkjenne deg og verdsette din kompetanse

- Høy grad av delingskultur

- Glede, latter og tårer- ingen dag vil være lik

- Veiledningsordning for nytilsatte med egen kontaktperson

- Fleksibel tilrettelegging av plantiden

- LØFT, som metode i arbeid med barn

- Kvalifiserte pedagoger i ditt lederteam

- Kjøkkenmedarbeider som lager mat til barna hver dag

- Et inkluderende arbeidsmiljø med nærværsfokus

- Samarbeid med ulike fagmiljø

- En spennende virksomhet som er i utvikling, der du som leder vil få stor medbestemmelse/påvirkningsmulighet

- Konkurransedyktige lønns - og arbeidsvilkår

- God pensjonsordning

- Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

- Bedriftsidrettslag og turgruppe

- Gode personlige - og faglige utviklingsmuligheter

 

Nødvendig kompetanse:

Godkjent utdanning som barnehagelærer

 

Kun søkere med utdannelse som førskolelærer eller barnehagelærer vil bli vurdert til stillingen. Personlig egnethet vektlegges. CV og attester vil ikke bli sendt i retur. Gyldig politiattest må fremvises ved tiltredelse. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. I følge Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste.

  

Informasjon om stillingen

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste

 

Søknad sendes

Vi har elektronisk søknadsbehandling

Er du raus, faglig engasjert og nysgjerrig på mennesker?

Barnehagelærer i Tienbråten barnehage.

 

Vi ønsker oss deg som er motivert og raus, og som ser verdien av å fremme barns læring gjennom gode

mestringsopplevelser og nysgjerrighet. Fet kommune har en langsiktig strategi for kvalitet og kompetanse for

barnehagene i Fet. Kommunale og private barnehager har et tett samarbeid på alle områder innen

barnehagesektoren.

I Fet kommune ser vi barn i et sammenhengende utviklingsløp fra barnehage til skole, vi har arenaer og gode rutiner for

tverrfaglig samarbeid. Vi er særlig opptatt av tidlig innsats for det enkelte barn. Vi tilbyr tillit, frihet, faglig utvikling og

medbestemmelse. Som nyutdannet barnehagelærer får du jevnlig og strukturert veiledning.

Tienbråten barnehage åpnet i helt nye lokaler høsten 2015. Barnehagen har 9 avdelinger med opptil 140 barn i

alderen 1-6 år og ca. 35 ansatte. Barnehagen ligger idyllisk til rett ved skogkanten, nær skøytebane, gårder og kort

avstand til buss 5 minutter fra Lillestrøm. Vi har et stort og variert lekeområde ute med en unik og stor naturtomt og

egen grillhytte. Inne har vi blant annet et eget vannelekerom, sansemotoriskrom, formingsrom for både de små og de

store barna, gymsal, språkrom, Smart Board, felles spiserom og gode arbeidsplasser til alle pedagoger. Lokalene

fremstår som lyse og moderne, designet for en fremtidsrettet barnehage. Vi er opptatt av at alle ansatte bidrar til å

skape gode menneskemøter hver dag. Hver enkelt ansatt skal få bruke sin kompetanse til det fulle, og samtidig

oppleve faglig og personlig utvikling.

Les mer om oss på vår hjemmeside: http://www.fet.kommune.no/tienbraaten.325487.no.html

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/artikkel/270/Tienbraten-Barnehage-Fet-kommune

 

Besøk oss gjerne på vår Facebookside: Tienbråten barnehage

 

Vi søker deg som:

Har fordypning innen musikk, drama, natur/uteliv eller barn med særlige behov. Andre søkere er også velkomne til å søke.

- Ser verdien av Relasjonskompetanse.

- Er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i ditt arbeid.

- Er leken og kreativ med godt humør.

- Er ansvarsbevisst, initiativrik og fleksibel.

- Er modig og engasjert.

- Er opptatt av barns medvirkning og setter barna i fokus i hverdagen.

- Kan jobbe selvstendig og ta avgjørelser.

- Er en god og trygg voksen for barna, og for dine medarbeidere.

- Har evne til å inspirere og veilede personalet.

- Har stor endringsvilje og gode samarbeidsevner.

- Kan være med på å skape engasjement og begeistring

- Er handlekraftig, serviceinnstilt og tillitsskapende

- Er entusiastisk og positiv

- Har god pedagogisk forankring

- Ønsker å være delaktig i den langsiktige utviklingen av barnehagen

- Tar del i å opprettholde et godt arbeidsmiljø

- Har gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Arbeidsoppgaver/ arbeidsområder:

- Helhetlig omsorg for hvert enkelt barn og barnegruppen

- Være åpen for veiledning og kunne tilrettelegge for assistenter og fagarbeidere.

- Være en aktiv del av barnehagens lederteam og bidra til kompetanseheving av barnehagen

- Bidra til en god drift av Tienbråten barnehage

- Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling

- Bidra til et godt samarbeid med foreldrene

- Bidra til å skape et godt samarbeid innad på avdelingen

 

Vi tilbyr:

- Verdens flotteste jobb!

- Barn som er nysgjerrig og ønsker oppleve verden sammen med deg

- Voksne som vil anerkjenne deg og verdsette din kompetanse

- Høy grad av delingskultur

- Glede, latter og tårer- ingen dag vil være lik

- Veiledningsordning for nytilsatte med egen kontaktperson

- Fleksibel tilrettelegging av plantiden

- LØFT, som metode i arbeid med barn

- Kvalifiserte pedagoger i ditt lederteam

- Kjøkkenmedarbeider som lager mat til barna hver dag

- Et inkluderende arbeidsmiljø med nærværsfokus

- Samarbeid med ulike fagmiljø

- En spennende virksomhet som er i utvikling, der du som leder vil få stor medbestemmelse/påvirkningsmulighet

- Konkurransedyktige lønns - og arbeidsvilkår

- God pensjonsordning

- Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

- Bedriftsidrettslag og turgruppe

- Gode personlige - og faglige utviklingsmuligheter

 

Nødvendig kompetanse:

- Godkjent utdanning som barnehagelærer

 

Kun søkere med utdannelse som førskolelærer eller barnehagelærer vil bli vurdert til stillingen. Personlig egnethet vektlegges. CV og attester vil ikke bli sendt i retur. Gyldig politiattest må fremvises ved tiltredelse. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. I følge Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste.

 

Informasjon om stillingen

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste

 

Søknad sendes

Vi har elektronisk søknadsbehandling


Kontaktperson

Veera Nygaard, Enhetsleder, tlf: 63 88 27 62, mobil: 93083029