Detaljer

 • Søknadsfrist
  17.08.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Barnehagelærer
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  830582

Spørsmål rettes til

 • Berit Kalseth
 • Telefon: 775 88 007

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærer, 2. gangs utlysning – id 357

Barnehagelærer, 2. gangs utlysning – id 357

 100 % stilling som barnehagelærer i Storslett barnehage, vikariat fra 6.8.18.

 Vi søker etter barnehagelærer som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Nordreisa kommune. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvekstsenteret i Oksfjord. Vi er i gang med å bygge ut Høgegga barnehage, som skal stå ferdig med 4 avdelinger i 2020.

 

 Kvalifikasjonskrav

 • godkjent barnehagelærerutdanning
 • interesserte under barnehagelærerutdanning og andre med relevant utdanning/erfaring kan også tas med i betraktningen dersom det ikke er kvalifiserte søkere.

 

Arbeidsoppgaver

 • barnehagelærer skal iverksette og lede pedagogisk arbeid i tråd med godt faglig skjønn
 • barnehagelærer skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom pedagogisk arbeid
 • barnehagelærer skal lede arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnehagegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

 

Personlige egenskaper

 • glad i barn!

 • omsorgsfull og kreativ

 • impulsiv og fleksibel, tydelig og strukturert, evne til å yte det lille ekstra

 • gode leder- og kommunikasjonsegenskaper

 • gode samarbeidsevner og sterkt engasjement for å bidra til vekst og utvikling hos små og store barn

 • evner å utvikle barnehagen sammen med de andre ansatte

 • evne til å støtte og delta i lek og samspill på barns premisser

 • evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn

 • god helse og glad i utendørsaktivitet

   

 Vi kan tilby:

 • godt arbeidsmiljø
 • dyktige medarbeidere
 • en spennende og utfordrende jobb
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Søknadsfrist: 17.08.2018. Søkere bes oppgi id.nr og referanser.

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Menn oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Den som tilsettes plikter å forholde seg til lærerprofesjonens etiske plattform.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Hole, tlf 4825 4848.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.