• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906181
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Avdelingssykepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Villa Enerhaugen er et spesialtilbud for yngre personer med demens. Institusjonen er ett av få steder i Norge som finnes for dem som rammes av demens midt i livet. Vårt hovedmål er at Villa Enerhaugen skal være ledende innen pleie og behandling av yngre personer med demens. Vi har for tiden 32 døgnplasser og seks dagsenterplasser. I tillegg har vi en Råd- og veiledningstjeneste som er et lavterskeltilbud i Oslo kommune. Våre brukere/beboere skal oppleve hverdager med god livskvalitet med fokus på tilrettelagte og interessebaserte aktiviteter, blant annet gjennom implementering av konseptet Bedre hverdagsliv og bruk av personsentrert omsorg i miljøbehandlingen. Nå søker vi etter en dyktig og erfaren avdelingssykepleier med gode lederegenskaper til to av våre boenheter med tilsammen16 beboere og ca. 26 årsverk.  

Arbeidsoppgaver:

Sikre kvaliteten og koordineringen av den direkte pleien og det tverrfaglige arbeidet internt i avdelingen
Holde seg oppdatert innen fagområdet ledelse og delta i faglig utviklingsarbeid i samarbeid med kvalitetssjef og fagansvarlig sykepleier for å gjøre medarbeiderne gode
Bidra til å fremme og gjennomføre kontinuerlige forbedringer
Veilede og informere pasienter, pårørende, kolleger og ansatte
Utarbeide, forvalte og videreutvikle systemer for å sikre at beboernes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt
Utøve administrativ, økonomisk og personalmessig ledelse
Være ansvarlig for at egen avdelingen har et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø til enhver tid
Medansvar for å skape et tverrfaglig samarbeid 
Sikre at medarbeidere har kunnskap om og innsikt i plikter og rettigheter som ansatt i Oslo kommune
Utarbeide kompetanseplaner for ansatte for å sikre riktig kompetansebeholdning og ressursutnyttelse til enhver tid
Være rollemodell og pådriver for å sikre gjennomføring av digitalisering og tjenesteinnovasjon             
Lede og utvikle HMS-gruppen i egen avdeling
Følge opp sykefravær i tråd med etatens retningslinjer
Sikre konstruktivt trepartssamarbeid 
Forplikte seg til Oslo kommunes ledelsesprinsipper og den til enhver tid gjeldende lederkontrakt
Påse at Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i egen avdeling

Kvalifikasjoner:

Kunnskap om demens og erfaring fra demensomsorg/psykisk helsevern
Erfaring som leder på tilsvarende nivå
Evne til god økonomisk styring og kunnskap om budsjettprosesser
God kjennskap til lov- og avtaleverk – herunder arbeidstid og ansettelse i arbeidsmiljøloven
Erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
Beherske digitale verktøy
Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende høyere nivå (C1) under hele ansettelsesperioden
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Gode lederegenskaper, relasjonelle ferdigheter og kommunikasjonsevner
Positiv og løsningsorientert
Åpen, motiverende og inkluderende i møte med medarbeidere, beboere og samarbeidspartnere
Evne til både å jobbe selvstendig og sammen med andre
Har stor arbeidskapasitet
Initiativrik og har gjennomføringsevne
Kreativitet og fleksibilitet 
Ønsker å bidra til å utvikle tjenesten og deg selv
Faglig sterk og har evne til å dele av kunnskapen 
Evne til å reflektere over egen tjenesteutøvelse

Vi tilbyr:

Høy personaltetthet
Begrenset lederspenn
Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Store muligheter for å bidra i tjenesteutviklingen for personer med demens
Engasjement og humor
Fast lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Gjør oppmerksom på at kun søknader på elektronisk søknadsskjema vil bli behandlet

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906181
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune