Detaljer


Avdelingssjef - nyremedisin

Klinikk for medisin – Nyrmedisinsk avdeling

100 % fast stilling

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre en fremtidsrettet videreutvikling av pasientrettet behandling og drift i klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold.

Avdelingssjef vil ha et helhetlig personal- og resultatansvar for avdelingen, som består av dialyseenheter, poliklinikk, døgnområde og legetjeneste. Avdelingssjef vil være en del av klinikksjefens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef. Avdelingssjefen vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling og faglig utvikling. Stabsstøtte er tilknyttet avdelingen.

Nyremedisinsk avdeling har ansvar for pasienter med nyresykdommer (ikke nyrekreft, urinveisobstruksjon, nyrestein), inklusive utredning og oppfølging av nyretransplanterte, nyredonorer og pasienter med hypertensjon. Vi har en stor dialyseaktivitet med hoved dialyseenhet på Kalnes (20 plasser), og satellitt enheter i Moss (11 plasser) og Askim (5 plasser). Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både peritonealdialyse og hjemmehemodialyse. Videre har avdelingen høy poliklinisk aktivtet med både lege- og sykepleierdrevet poliklinikk. Et sengetun med 9 senger er tilknyttet avdelingen. I tillegg har avdelingen utstrakt samarbeid med alle andre avdelinger, inkludert intensiv- og overvåkningsavdelingen, ved nyrerelaterte problemstillinger. Avdelingen har døgnvakt for leger og sykepleiere året rundt, for å behandle nyrerelaterte problemer. Vi ønsker å videreutvikle forskningsaktiviteten, og har et godt samarbeid med forskningsavdelingen.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi gjør oppmerksom på følgende prosesess: Det vil bli innkalt til 1. gangsintervju, gjennomføring av tester og 2. gangsintervju.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdeling med fokus på flyt og forløp, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Ansvar for å planlegge og videreutvikle avdelingens organisering og drift i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter
 • Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar i egen avdeling i henhold til årlig revidert lederavtale
 • Sikre god spesialistutdanning
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper med et tverrfaglig fokus
Kvalifikasjoner
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra endringsledelse, gjerne også fra omstillings- og forbedringsarbeid
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig, og søker bør ha erfaring og innsikt fra sammensatt drift
 • Utdanning innen relevant fagområde fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med dokumentert lederutdanning
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • Nødvendig faglig tyngde vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring vil annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet
Personlige egenskaper
 • Evne til tydelig ledelse, samhandling og motivasjon i en tung kunnskapsorganisasjon
 • Strukturert, reflektert og samlende
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Økonomiforståelse
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus med muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen og virksomheten i sin helhet
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier