Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - Fysikalsk medisin og rehabilitering og Revmatologisk

Offentlig forvaltning

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre en fremtidsrettet videreutvikling og pasientrettet behandling ved revmatologisk avdeling og ved fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold.

Som avdelingssjef vil du være en del av klinikksjefens ledergruppe og rapportere til klinikksjef. Du vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingene slik at de ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling, faglig utvikling og drift av avdelingen. Stillingen har et helhetlig personal og resultatansvar for avdelingene og består av revmatologisk poliklinikk Moss,  fysikalsk medisin Kalnes med poliklinikk og inneliggende pasienter og fysikalsk medisin Moss med poliklinikk og inneliggende pasienter.

Revmatologisk avdeling har 7 overleger, 3 LIS, 15 sykepleiere, seksjonsleder sykepleie og avdelingssekretær. Avdelingen deltar aktivt innen forskning og i studier.

Fysikalsk medisin har 2 overleger, 2 LIS, 78 fysioterapeuter,  6 ergoterapeuter, 2 sosionomer, 1 logoped, 5 sekretærer og 2 seksjonsledere fordelt på Kalnes og Moss.

1. gangs intervju gjennomføres 15. februar. Eventuelt tester og 2. gangs intervju avtales etter dette. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingene med fokus på pasientforløp, kvalitet og kontinuerlig forbedring
 • Ansvar for å planlegge og utvikle avdelingenes organisering og drift i henhold til gjeldene lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter
 • Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar
 • Sikre god spesialistutdanning
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper med et tverrfaglig fokus

Kvalifikasjoner:

 • Høgskole/universitetsutdanning
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid
 • Erfaring med endringsledelse, omstillingsarbeid og forbedringsarbeid er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til tydelig ledelse, samhandling og motivasjon i en tung kunnskapsorganisasjon
 • Strukturert, reflektert og handlekraftig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus
 • Mulighet for stor påvirkning på utvikling av avdelingene
 • Ledere tilbys program for utvikling av eget lederskap
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.