Detaljer

 • Søknadsfrist
  18.10.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  558641

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder, rehabilitering, 100 % fast stilling

Rehabiliteringsavdelingen, Enhet Helsehus

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring.

Enhetens intensjon er å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester og sikre at rett pasient er på rett sted til rett tid. Dette innebærer utfordringer, særlig for å skape helhetlige pasientforløp i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenesten, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i 5. etasje på Halden Helsehus på toppen av Stangeberget med utsikt over byen. Avdelingen har 20 senger fordelt på 10 senger for rehabilitering og 10 senger for korttid/utredning. Det er en aktiv avdeling med stor utskiftning av pasienter. Det er lege, ergoterapeut og fysioterapeuter knyttet til avdelingen. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og har også tett samarbeid med pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset. Avdelingen har god sykepleiedekning, trivelig miljø med lavt sykefravær.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Daglige drift både faglig, administrativt og økonomisk for sine avdelinger

Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten

Utøve personalledelse

Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen

Tilpasse tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder

Gi beboere og deres pårørende tilstrekkelig informasjon og veiledning ut fra vedtatt målsetting for brukermedvirkning

Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder bidra i budsjettprosessen og drifte avdelingene i samsvar med vedtatt budsjett

Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene

Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus

Avdelingsleder er en del av enhetsleders lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Høgskoleutdanning på universitet eller høgskolenivå innenfor helsefaglig eller sosialfaglig utdanning

Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges

Bred klinisk erfaring fra aktuelt fagområde

Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

 

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og engasjert.

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel

Interesse for innovasjon og nytenking

 

Menn oppfordres til å søke

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tilsetting etter gjeldende lover og regler

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Solfrid Damgaard, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no


: