Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder - radiograf, vikariat

Offentlig forvaltning

Avdelingen har følgende stilling ledig:
Avdelingsleder - radiograf, 100% vikariat. Ledig f.o.m. dags dato t.o.m. 31.08.2023.

Vi har ledig stilling for deg som ønsker å arbeide i et spennende og faglig utfordrende arbeidsmiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

Bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget Avdelingen av flere seksjoner inkludert egen seksjon for nukleærmedisin på sykehuset i Elverum som har område funksjon for hele opptaksområdet. Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening både inne på Sykehuset i Hamar og på mammografibuss samt klinisk mammografi/trippeldiagnostikk. Avdelingen har også ansvaret for intervensjonsradiologi for hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angio-intervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og ny PET- CT. Det utføres årlig ca. 100 000 bilde- undersøkelser ved avdelingen.

Du kan nå få muligheten til å lede en avdeling som preges av høy faglighet, godt arbeidsmiljø og som jobber effektivt og målrettet til pasientenes beste.
Avdelingen trenger en målbevisst og handlekraftig leder som bidrar til å utvikle avdelingen med pasientene i fokus, og i tråd med de rammene divisjonen har.
Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sykehusmiljø som er i kontinuerlig endring, og hvor ansattes kompetanse er sykehusets største ressurs.

Som avdelingsleder leder du seksjon for radiologi og BDS på Hamar som har ca 30 årsverk.

Bildediagnostikk på Hamar har 3 konvensjonelle laboratorier, 1 intervensjonslaboratorie, 2 ultralyd-laboratorier, 2 CT maskiner, 1,5 T MR samt Brystdiagnostisk senter.
I alt utføres ca. 50 000 enkeltundersøkelser årlig.

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Avdelingsleder - radiograf, 100% vikariat. Ledig f.o.m. dags dato t.o.m. 31.08.2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Ansvar for fag, personell og økonomi

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som radiograf 
 • Ha gode generelle IT-kunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Ledererfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntllig
 • Evne til påvirke og lede mennesker i en travel hverdag
 • En positiv, reflekterende og løsningsorientert holdning
 • Endringsvilje og fleksibel innstilling
 • Kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb med faglige utfordringer innen ledelse
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Behjelpelig med overgangsbolig
 • Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og byr på gode muligheter for å kombinere spennende jobber med aktiv fritid. Byen har mye å tilby innen idrett og kultur, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer- og vinterstid. For mer informasjon om Hamar regionen:  https://www.visit-hedmark.no/hamarregionen/

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.