Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  05.10.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3177934
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder FACT

FACT Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling, UNN. FACT er et team skal drive fleksibel, aktiv, og oppsøkende behandling for personer over 18 år i Tromsø kommune.

Målgruppen beskrives slik:

 • Eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tjenester
 • Kjent eller begrunnet mistanke om psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Plagene har ført til alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand
 • Stort behov for bruk av en aktivt oppsøkende arbeidsform

 
Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, og gi hjelp og støtte slik at innleggelse ikke er nødvendig.  FACT-teamet skal drive fleksibel, aktiv, og oppsøkende behandling for personer i Tromsø kommune med alvorlig funksjonssvikt som følge av symptomer på alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse, hvor eksisterende hjelpetiltak ikke har blitt benyttet eller vurderes som utilstrekkelig. Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon.

I FACT - team veksles det etter behov mellom intensiv aktiv oppsøkende oppfølging/behandling (ACT) og Case Management (CM) – der en behandler følger opp sin pasient.
FACT modellen vektlegger recoveryorientert oppfølging. FACT har også fokus på arbeid, aktivitet, opplæring og veiledning. Det legges vekt på at teamet skal ha en helhetlig tilnærming til tjenestemottaker.

Det tverrfaglige teamet vil bestå av totalt 16 medarbeidere fra UNN og Tromsø kommune, like mange fra hvert sted. Her vil det være plass til mange faggrupper; psykiater, psykologspesialist, musikkterapeut, IPS-arbeidsspesialist, merkantil og erfaringskonsulent, samt 9 stillinger som case-managere/behandlere der psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og fagkonsulent kan være noen av yrkestitlene.


Stillingen innebærer faglig operativt ansvar for oppbygging, drift og utvikling av FACT Tromsø. I stillingen vil det også måtte påregnes noe direkte klinisk arbeid med brukergruppen. Nærmeste leder for stillingen er Enhetsleder ved enhet for psykisk helse og rus i Tromsø kommune.


I FACT Tromsø vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT metoden. Prosjektet er tilknyttet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe og prosjektleder.

Arbeidsoppgaver
 • Vår avdelingsleder vil ha personalansvar, herunder HMS, oppfølging, utvikling, etc.
 • Avdelingsleder vil ha ansvar for avdelingens økonomi, samt faglig lederansvar i henhold til oppfølging, koordinering, henvisninger og kompetanse. Det forventes god økonomiforståelse og evne til målstyring. Du må kunne utvikle og lede avdelingen og dine ansatte ut i fra de føringer og behov som ligger til både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
 • Det vil også tillegges andre administrative oppgaver til stillingen.
 • Avdelingsleder vil delta i lederteamene både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Forankre modell og arbeidsmetodikk hos de ansatte, eiere og samarbeidspartnere
 • Koordinering av temaet arbeid
 • Planlegging, evaluering og rapportering til overordnet
 • Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister
 • Sikre at pasientoppfølging og behandling blir drøftet tverrfaglig
 • Motta og behandle henvisninger i samarbeid med eget inntaksteam
 • Ha oversikt over aktive pasienter og sikre at de til enhver tid etablerte avtaler og tiltak gjennomføres
 • Delta aktivt i daglig drift og ha et overordnet ansvar for fordeling av pasienter i teamet
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og foreskrifter
 • Ivareta dokumentasjon i fagsystemene i henhold til journalforeskriften
 • Lede teamet møter med god struktur og faglig refleksjon
 • Sikre samarbeid internt og eksternt, herunder å etablere avtaler der dette er nødvendig
 • Klinisk arbeid med brukergruppen
Kvalifikasjoner
 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå, kompetansekravet kan fravikes ved lang og særlig relevant erfaring og kjennskap til fagfeltet og brukergruppen
 • Lang fartstid og kompetanse innenfor psykisk helse/rus vektlegges 
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Kunnskap om FACT-modellen
 • Ønskelig med videreutdanning eller master i psykisk helse/rus
 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring. Dersom stillingsinnehaver ikke har lederutdanning, skal vedkommende starte lederutdanning innen 3 år
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Førerkort
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig og ha genuin interesse og engasjement for fagfeltet
 • Evne til å skape kultur for fellesskap og samarbeid i en avdeling med ulike fagområder
 • Du er tydelig og trygg i lederrollen, besluttsom og har gode kommunikasjonsevne
 • Gode evner til å prioritere, vurdere, beslutte og til å se helheten
 • Nytenkende, resultat- og løsningsorientert
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Målbevisst og har gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste
 • Et godt fagmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen

     Annet:

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Oppgi minimum 2 referanser
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter