Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder avd. Sørligard

Avdeling Sørligard er en ren gutteavdeling beliggende på Vang i Hamar med plass til ca. 10 gutter. Behandlingstilbudet retter seg mot gutter i alderen 15-25 år, med samtidig rus- og psykiske lidelser – ROP. Det tas imot plasseringer både etter barnevernloven og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (ROP).

Behandlingen skjer gjennom personlig og sosial utvikling i et trygt miljø. Avdelingen har stort vekt på individuell og tilrettelagt behandling, mindre grupper og forsterket kompetanse innen psykisk helsevern. 

Vi søker en avdelingsleder som er en trygg og tydelig person, fortrinnsvis med ledererfaring og lederutdanning. Du er utdannet psykiatrisk sykepleier eller vernepleier. Du har erfaring fra kollektiv, rusbehandling og/eller psykiatri. Du har kjennskap til TSB og barnevern. Vi oppfordrer menn til å søke mtp. sammensetning av ansatte og ledergruppe. 

Du er uredd, energisk og full av pågangsmot. Du fatter og gjennomfører beslutninger, og er strukturert med god skriftlig fremstillingsevne. Avdelingsleder er ansvarlig for den daglige driften av avdelingen med bla. oppfølging av pasienter og medarbeidere. Stillingen rapporter til enhetsleder. Vi legger stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr en utfordrende jobb med mange muligheter, en jobb med stor intensitet og innflytelse, en jobb å vokse i. Vi ser det som en fordel at du er bosatt i området. Lønn er avhengig av utdanning og erfaring. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Det kreves politiattest ved tiltredelse, samt førerkort for bil.