Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Er du vår nye avdelingsleder?

Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet har et budsjett på over 180 mill. kr, 1800 døgnopphold, 800 dagopphold, ca. 2500 operasjoner og 15000 polikliniske konsultasjoner årlig. På Rikshospitalet drives regions- og landssykehusfunksjoner innen hånd- og mikrokirurgi, rygg-, barn,- og deformitetskirurgi. Ca.  50 prosent av avdelingens pasienter er barn. Avdelingen disponerer 6 operasjonsstuer, har en høy andel av elektiv kirurgi. Avdelingen er en del av ortopedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Ortopedisk klinikk har totalt et budsjett på over 800 mill kr, ca 7000 døgnopphold , ca 4000 dagopphold, ca. 9500 operasjon og 178000 polikliniske konsultasjoner årlig. 


Avdelingsleder skal bidra i arbeidet med å videreutvikle avdelingen og klinikken etter vedtatte overordnede mål- og strategier.

Vi søker en leder som har klare mål og visjoner for avdelingen, er initiativrik, motiverende og resultatorientert og som har forutsetninger for å være en samlende og inkluderende leder. Du bør kunne vise til konkrete resultater i tidligere stillinger, og være i stand til å jobbe godt på både operativt og strategisk nivå.


Klinikkens visjon:
Kvalitet skaper bevegelse
 
Klinikkens verdier:
Respekt, åpenhet, trygghet og kvalitet
Vi ser hverandre
Alle har en viktig rolle i pasientbehandlingen
Vi er åpne, inkluderende og gir rom for ulikhet
Vi er tydelige og bidrar til trygghet  


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede avdelingen i tråd med klinikkens og sykehusets verdier og oppdrag
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen til klinikkleder
 • Fremme pasientbehandling av høy kvalitet
 • Legge til rette for forskningsaktivitet, utdanning og fagutvikling
 • Sørge for at avdelingen utvikler, tester og etablerer helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere helsefaglig utdannelse på master- eller profesjonsnivå
 • Relevant lederutdanning
 • Ledererfaring med dokumenterbare positive resultater
 • Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • Erfaring med involvering og vellykket samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • du tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette 
 • gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
 • arbeider systematisk, metodisk og ryddig
 • bevarer roen i krevende omstendigheter

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale