Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.10.2019
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139631
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Avdelingsleder

I Barne- og Familietjenesten i vårt byområde Bergenhus og Årstad er det 5 avdelinger, Vi har ledig nyopprettet stilling som avdelingsleder innenfor helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
Vi ønsker avdelingsledere med et stort og tydelig engasjement for ledelse, utviklingsarbeid, og motivasjon for ledelsesoppgaver og - ansvar. Barne- og Familietjenesten er under modernisering og utvikling, og som avdelingsleder får du mulighet til å være en pådriver i dette spennende arbeidet.

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjon- og skolehelsetjenesten ,  helsestasjon for ungdom og Barne- og Familiehjelpen. Etaten har videre ansvar  for barnevernstjenesten, Barnevernvakten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Utekontakten og SLT-arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder vil  ha økonomi, personal- og fagansvar for sin avdeling. 

Innenfor fagansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver som:

 • Kvalitetsarbeid , herunder internkontroll og risikostyring
 • Bidrag i iverksettelse av utviklingsplanen Bergens barn- byens fremtid
 • Deltagelse i utviklingsarbeid
 • Implementering av nye arbeidsmåter og rutiner i tråd med utviklingsarbeid. Innenfor personalansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver innen:

Innenfor personalansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver innen:  

 • Personalforvaltning
 • HMS- arbeid blant annet med fokus på aktivt medarbeiderskap,  og forebygging og oppfølging av sykefravær 
 • Bidrag i enhetens arbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Innenfor økonomiansvaret vil dette innebære ansvar for god økonomistyring innen vedtatte budsjettrammer 
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsesykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ledererfaring vektlegges 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og utvikle ansatte
 • Bevisst og reflektert på egen lederrolle
 • God muntlig og skriftlig  formidlingsevne
 • Kunne bidra i arbeidet med enhetens og etatens strategiske mål
 • Lojalitet til beslutninger som fattes, samt formidle dette på en positiv måte 
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et tjenesteområde under utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksitidsavtale
 • Lønn etter kvalifikasjoner