Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3281027
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Avdelingsdirektør - samarbeid og tjenesteutvikling

Divisjon tjenesteutvikling, digitalisering og analyse er etter ny organisering opprettet for å samle fagmiljøene som skal bidra til ytterligere utvikling innen læringsteknologi, styrket samarbeid med eksterne aktører og en mer profesjonell utnyttelse av data. Som avdelingsdirektør for samarbeid og tjenesteutvikling skal du sikre at de elevene som trenger ekstra støtte og oppfølging får det – du får hovedansvar med å "bygge laget rundt" eleven og skolen. 

Avdelingens virkeområde: 

 • Lede og koordinere større utviklingsarbeid og strategisk viktige prosjekter knyttet til blant annet Delprogram oppvekst og utdanning i Områdesatsningen, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SaLTo) og samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner (tilskuddsordningene m.m.) 
 • Lede samarbeidet med eksterne aktører som er viktig for å bygge laget rundt eleven og skolen. Eksempelvis Nav, politi, bydelene m.fl. 
 • Prosjektledelse av større innsatser mot enkeltskoler og større prosjekter i utdanningsadministrasjonen knyttet til å bygge "laget rundt" eleven og skolen. Prosjekter gjennomføres i samarbeid med øvrige divisjoner, avdelinger og skolene
 • Planlegging og gjennomføring av Sommerskolen i Oslo, også som en plattform for videre tjenesteutvikling og innovasjon av Osloskolen 
 • Legge til rette for, og følge opp at etaten driver kompetanse- og erfaringsdeling for læring på tvers 

Avdeling for samarbeid og tjenesteutvikling er under oppbygging, og det er ikke avgjort hvor mange årsverk avdelingen disponerer. Som ny avdelingsdirektør vil strukturering av avdelingen, i samarbeide med divisjonsdirektøren, være en hovedoppgave.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Sette mål for avdelingen, samt sikre god organisering og ressursutnyttelse
 • Bygge kompetanse på tverrsektorielt samarbeid, samt etablere og videreutvikle samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • Samarbeide med lærerutdanningene om kvalitet i grunnutdanningene og strategisk bruk av tilskuddsordningene for etterutdanning
 • Overordnet ansvar for gjennomføring av Sommerskolen i Oslo
 • Bidra til innovasjon og tjenesteutvikling, samt kompetanse- og erfaringsdeling for læring på tvers av skolene innenfor fagfeltet til avdelingen
 • Bidra aktivt inn i ledergruppen for divisjonen
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • Ledererfaring fra avdelingens ansvarsområde
 • Erfaring med utviklingsarbeid innen ansvarsfeltet
 • Operativ erfaring fra å jobbe med barn og unge som trenger å få etablert "et lag" rundt seg
 • God kjennskap til Oslo kommunes politiske oppbygning og utdanningsfeltet
 • Inngående kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • God rolle- og systemforståelse
 • Lederutdanning vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • En som er utviklingsorientert på vegne av avdelingen og opptatt av samfunnsoppdraget
 • En som lykkes i samarbeid og som er klok og rasjonell i krevende situasjoner
 • Ser muligheter og synergier mellom ulike parter og interessenter
 • Analytisk og strategisk med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Holdninger og atferd som gjør vedkommende til en god rollemodell for tillitsbasert ledelse
 • Utviser tillit til andre og er lydhør for innspill
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling hvor du får bidra med utvikling for et av våre viktigste samfunnsoppdrag
 • En avdeling som kjennetegnes av et sterkt engasjement i kombinasjon med tung fagkompetanse
 • Lederutviklingsprogrammer og mange møtepunkter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser