Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsdirektør forskning og innovasjon

Offentlig forvaltning

Avdelingsdirektør leder enhet for forskning og innovasjon og rapporterer til viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Enhet for forskning og innovasjon er organisert under avdeling Medisin og helsefag, og bidrar til ivaretakelse av "sørge for"-ansvaret når det gjelder forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Enheten administrerer om lag 650 millioner kroner i årlige regionale midler til forskning og innovasjon og har i tillegg sekretariatsfunksjon for Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Enheten har en viktig rolle i å bidra til å følge opp Nasjonal handlingsplan for kliniske studier, andre regionale og nasjonale satsinger innen forskning og innovasjon, i tillegg til videreutviklingen av presisjonsmedisin. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til strategisk tilrettelegging for helseforskning og innovasjon i regionen
 • Bidra i strategiske beslutninger knyttet til prosesser for tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst
 • Ivareta forskningsadministrative oppgaver, inkludert tildeling av forskningsmidler, rapportering og sekretariatsfunksjoner for og ledelse av regionale og nasjonale utvalg
 • Oppfølging av tverregionalt samarbeid og nasjonale utredningsoppdrag
 • Sørge for godt samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt, universiteter, høyskoler, departementer og andre relevante fora for forskning og innovasjon
 • Være oppdatert på nasjonale trender og behov innen helseforskning

Øvrige oppgaver:

 • Bidra til helhetlig ledelse av avdeling Medisin og helsefag med utgangspunkt i egen enhet
 • Oppfølging og rapportering av nasjonale og regionale styrings- og resultatmål
 • Samordne og kvalitetssikre beslutningsunderlag når saker legges frem for viseadministrerende direktør
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner:

 • Krav om doktorgradskompetanse og forskningserfaring innen medisin eller andre helsefag
 • Erfaring med forskningsstrategisk og forskningsadministrativt arbeid, herunder søknads- og tildelingsprosesser. 
 • Erfaring med ledelse i komplekse organisasjoner og ev. lederutdanning
 • Erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper:

 • Vilje til å ta et helhetlig ledelsesansvar
 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Evne til å inkludere medarbeidere og videreutvikle deres kompetanse
 • God rolleforståelse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Systematisk og resultatorientert
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver, fleksibilitet i form av særlig uavhengig stilling. Lønn etter avtale. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med viseadministrerende direktør Jan Frich, tlf. 48057813.