Detaljer


Avdelingsdirektør

Ønsker du å bidra som leder i en virksomhet med høye målsettinger og et viktig samfunnsansvar? Vi kan tilby en utfordrende lederstilling med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk samtidig som du ivaretar operative prosesser.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør i Avdeling for barnehage- og skoleutvikling. Avdelingen vil bestå av 13 medarbeidere og inngår i Divisjon for kompetanseutvikling. Sentrale oppgaver for avdelingen er etterutdanningsordningene i barnehage og skole. I tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til bl.a pedagogisk bruk av digital teknologi, kompetanseutvikling og verktøy knyttet til kvalitetsvurdering og -utvikling. Fagfornyelsen er en viktig del av dette arbeidet fremover. Det er et mål for direktoratet å integrere fag og teknologi på en måte som bidrar til økt måloppnåelse i sektorene. Brukerperspektivet skal ivaretas i alle oppgaver og prosesser som direktoratet gjennomfører.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle avdelingens og divisjonens samlede fagområder.
 • Bidra til et godt faglig samarbeid med Kunnskapsdepartementet, fylkesmannsembetene, UH og andre eksterne aktører.   
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen.  
 • Budsjettansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter.  
 • Delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe.
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt  samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig.
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • God økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • God rolle- og systemforståelse
 • Relevant erfaring fra ledelse med dokumenterte resultater vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Motivator og relasjonsbygger
 • Meget god til å lede andre til å samarbeide
 • Bruker- og utviklingsorientert
 • Personlig egnet
Vi tilbyr
 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 789 200 - 883 100. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse