Detaljer


Avdelingsdirektør

Ønsker du å bidra som leder i en virksomhet med høye målsettinger og et viktig samfunnsansvar? Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i et sterkt fagmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du skaper resultater gjennom andre, og trives med å jobbe i spennet fra strategiske til operative ansvarsområder.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør i Divisjon for læring og vurdering. Divisjonen har et lederteam på fem ledere som sammen har ansvaret for divisjonens portefølje.  Sentrale ansvarsområder i divisjonen er forvaltning og utvikling av læreplaner og vurdering i grunnopplæringen. I porteføljen inngår også direktoratets arbeid med eksamen og prøver, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur. Den som tilsettes vil få et særlig ansvar for direktoratets arbeid med å fornye læreplanene på de studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Du vil få personalansvaret for 15 medarbeidere.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle avdelingen og fagfeltet
 • Resultat- og økonomiansvar for alle saker knyttet til avdelingens arbeidsområder
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid internt og eksternt
 • Delta i ledergruppen i Divisjon for læring og vurdering og bidra til andres og egen utvikling
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen fortrinnsvis innen pedagogiske eller samfunnsfaglige studieretninger
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Dokumentert ledererfaring
 • Kunnskap om utdanningsfeltet vil bli vektlagt
 • Erfaring fra læreplanarbeid for yrkesfag er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Meget god til å lede, samarbeide og motivere andre til å samarbeide
 • Bruker- og utviklingsorientert
 • Dyktig til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Evne til å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje
 • Personlig egnet
Vi tilbyr
 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 789 200 - 883 100. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse