Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert helsesekretær 

Offentlig forvaltning

Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Avdelingen jobber i matrise mot fagavdelingene og yter pasientadministrative
tjenester som understøtter pasientbehandlingen. Vi er 105 helsesekretærer og medisinske sekretærer som jobber i akuttmottak, poliklinikker/henvisningsmottak og sengeposter. Vi jobber i hektiske tverrfaglige miljøer i samarbeid med sykepleiere og leger. Vi har stort fokus på service og kvalitet.

Kontortjenesten i Akuttmottaket består av 20 helse-/medisinsk sekretærer, samt tilkallingsvikarer som jobber turnus dag/kveld/natt 24/7. Akuttsentralen er et knutepunkt for pasientregistrering og pasientdokumentasjon innenfor området øyeblikkelig hjelp

Vi har nå ledig et 80 % vikariat.                                                                                                                                                                                                                                                         Vi har også behov for flere dyktige tilkallingsvikarer som har mulighet til å jobbe dag, kveld og natt.

Akuttmedisinsk avdeling er et av Norges største akuttmottak, og det kommer mer enn 40.000 pasienter til oss hvert år. Vi tar imot akutt syke pasienter som er henvist fra fastlege, legevakt eller kommer med ambulanse.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Er du en person med masse engasjement og høy arbeidsmoral, samt ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø - da vil vi gjerne høre fra deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Blodprøvetaking.  
 • Betjening av nødnett og ambulanseskjerm.
 • Lukefunksjon for mottak av gående pasienter.
 • Telefonkontakt med legekontorer, andre sykehus, pasienter/pårørende, samt kollegaer internt.
 • Bestille pasienttransport.
 • Registrering av innleggelser, overflytninger og utskrivning av pasienter i Dips.
 • Ajourhold av beleggslister.
 • Sengepostoppgaver for Akutt 24.
 • Timeoppsett og pasientmottak/-regnskap for Akuttpoliklinikken.
 • Diverse andre pasientadministrative oppgaver. 

Kvalifikasjoner:

 • Autoriserte helsesekretærer.
 • Kjennskap til Dips, og generelt gode datakunnskaper.
 • Erfaring fra blodprøvetaking. 

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av serviceinnstilling.
 • Gode samarbeids-/kommunikasjonsevner, og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne å ha flere baller i luften på en gang.
 • Være nøyaktig og evne å ta raske beslutninger i hektiske situasjoner.
 • Løsningsorientert og åpen for endringer.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • En spennende arbeidsplass.
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet.