Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert Helsesekretær

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling kontor er organisert i en egen avdeling og yter pasientadministrative og kliniske tjenester som understøtter pasientbehandlingen i fagavdelingene. Avdelingen har til sammen 105 årsverk, og bemanner alle poliklinikker, sengeområder og akuttmottak. I tillegg har vi også helsesekretærer/sekretærer i dialyseavdelingen og henvisningsmottaket. Avdelingen ledes av avdelingsleder, og er inndelt i 6 seksjoner.

Nevrologisk avdeling ved Ahus fikk landets største opptaksområde for nevrologi
fra 2011, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretagelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Kontortjenesten i Nevroklinikken består av 21 helse-/medisinsk sekretærer, som jobber dag ved poliklinikker og turnus dag/kveld/helg ved sengeposter.

Vi har

 • 80 % fast ledig stilling ved Nevrofysiologisk seksjon - dagtid
 • 100 % ledig stilling ved S203 (80 prosent fast og 20 vikariat, med mulighet for fast  i 100 % fremover) Turnus arbeid dag/kveld og helg
 • 1 års svangerskaps-vikariat i 100 % ved nevrologisk poliklinikk. Tiltredelse snarest!- dagtid

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Ekspedisjonsservice med pasientmottak
 • Telefonservice 
 • Ventelister/rapporter
 • Timeoppsett  
 • E- post korrespondanse, kundemail
 • Drosjebestilling, program "Nissy" 
 • Tolkebestilling 
 • Portør-bestilling
 • Administrasjon av oppgaver i systemet DIPS.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Kjennskap til Dips
 • Relevant sykehuserfaring
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av serviceinnstilling.
 • Gode samarbeids-/kommunikasjonsevner, og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Løsningsorientert og åpne for endringer.
 • Må kunne samarbeide med flere yrkesgrupper, men også kunne arbeide selvstendig.
 • Personlig egenhet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag