Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Audiograf, 100% fast

Offentlig forvaltning

Øre-Nese-Hals avdelingen og hørselsentralen i Elverum har stor operativ og poliklinikk virksomhet, hensiktsmessig utstyr og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er en del av divisjon Elverum-Hamar og har vaktfunksjon for Hedmark.

Vi har følgende stilling ledig:                                                                                                                                                                                                                                                      Audiograf 100% fast. Ledig f.o.m. 02.05.2023. Stillingen er organisert under avdeling Øre/Nese/Hals.

Kvalifikasjoner:

  • Audiografen bør ha minimum 3-årig høgskoleutdanning innenfor fagfeltet
  • Ønsker audiograf med erfaring 

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en positiv og engasjert person med gode samarbeidsevner, som har fokus på et godt arbeidsmiljø. Du må arbeide aktivt for et godt tverrfaglig og flerfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper i og utenfor avdelingen / sykehuset.
  • Motivasjon og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.