• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796391
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Assisterende seksjonsleder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velferdsetaten åpnet i april 2019 Ljabruveien bo- og behandlingsenhet, med 10 nybygde og spesialtilpassede boliger for rusavhengige menn med alvorlige psykiske lidelser og atferdsutfordringer knyttet til blant annet vold, trusler og skadeverk. Boligene er tilknyttet en døgnbemannet personalbase.

Formålet med botilbudet er å gi personer i en vanskelig livssituasjon en mulighet til å kunne mestre å bo i egen bolig over tid, og med dette bryte mønsteret med stadige utskrivninger på grunn av utfordringer knyttet til atferd. De samlokaliserte boligene skal ivareta både privatlivet og sikkerheten til den enkelte beboer. En viktig jobb for personalet er å legge til rette for et trygt og godt bomiljø, relasjonsbygging over tid samt å bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte. Det er egne nattevakter og helgevakter.

Vi har nå ledig stilling som assisterende seksjonsleder med arbeid på dagtid. Stillingen vil i tillegg til å være seksjonsleders faste stedfortreder ha faglig- og veiledningsansvar for miljøterapeutene ved tiltaket samt administrative driftsoppgaver.  Vi søker etter deg som har erfaring fra arbeid med målgruppen, veilederkompetanse og et stort faglig engasjement. Vi ønsker at du er engasjert i fagområdet og har empati for målgruppen. Videre er det viktig at du tar ansvar for beboerne, deg selv og kollegaene dine til beste for fellesskapet. Vi kommer til å legge stor vekt på dine personlige egenskaper.

Du vil inngå i et fagteam bestående av ti miljøterapeuter i full stilling samt leder ved boligtiltaket. Alle i fagteamet skal kunne ivareta nødvendige delegerte oppgaver fra seksjonsleder og forvalte et stort ansvar for faglig drift og utvikling av boligtiltaket. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for faglig drift, faglig utvikling i personalgruppen og videreutvikling av boligtiltaket i nært samarbeid med seksjonsleder
 • Stedfortrederansvar
 • Veilede ansatte i faglige og etiske utfordringer
 • Ansvar for at ansatte følger krav i forhold til dokumentasjon
 • Bistå seksjonsleder innen økonomi- og personaladministrative oppgaver
 • Dokumentasjonsarbeid, herunder journalansvar, internkontroll og rapportskriving
 • Bidra til at helse- og sosialfaglig arbeid utføres på en faglig forsvarlig måte i tråd med gjeldende mandat/føringer
 • Bistå til at beboerne får dekket sine behov for samtidige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Utarbeide eller bidra i arbeidet med å utarbeide rutiner og prosedyrer for faglig drift, HMS, avviksrapportering, sikkerhet, m.v.
 • Boligtiltaket er fortsatt under utvikling, og du må av den grunn regne med å få tildelt flere og/eller andre oppgaver enn beskrevet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor helse- og sosialfag
 • Det er ønskelig at du har relevant videreutdanning innen rus og/eller psykisk helsearbeid
 • Kompetanse og erfaring med veiledning
 • Det er ønskelig med erfaring fra økonomi- og personaladministrative oppgaver
 • God kjennskap til målgruppen med ROP-lidelser, i aktiv rus og som kan ha en utfordrende atferd
 • God kjennskap til tjenestetilbudet for målgruppen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk 
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter ved å være imøtekommende, tydelig, dempende og tålmodig
 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Samtidig som du er inkluderende og samarbeidsorientert, må du kunne ta selvstendige beslutninger innenfor dine ansvarsområder
 • Du er støttende, empatisk og utholdende når det gjelder utfordrende relasjoner
 • Du er god på å finne nye tilnærminger og løsninger
 • Du må ha stor arbeidskapasitet med god gjennomføringsevne samtidig som du presterer godt under press
 • Du er reflektert og deler generøst av dine kunnskaper og ferdigheter
 • Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Interessant og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å være med å drifte og videreutvikle et helt nytt boligkonsept innen rus- og boligfeltet
 • Fleksitidsordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning ved innplassering som assisterende seksjonsleder i lønnstrinn 45 (p.t. kr. 602 800) i Oslo kommunes regulativ

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796391
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune