Detaljer

 • Søknadsfrist
  03.05.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  702321

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Assisterende rektor, Os skole

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden  kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.Sammen om kunnskap og vennskap i et lærende miljø!

 

Beskrivelse av arbeidssted

Os skole har fra 01.08.18 ledig stilling som assisterende rektor.Os skole er en 1-7 skole med 310 elever og 45 ansatte. Vi har en byomfattende Mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever ved skolen. Vi er FOKUS-skole for NAFO. Skolen ligger midt i sentrum av Halden. Det settes disse dager i gang planlegging av en Nye Os 1-10 sentrumsskole - en sammenslåing av Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole.

Vi har høye ambisjoner og er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har deltatt i Læringsmiljøprosjektet. Utvikling av fellesskap og profesjonalitet står høyt. Felles skolebasert kompetanseutvikling på skolen de nærmeste årene er videreføring av systematisk arbeid for et godt læringsmiljø, VFL og digitalisering i skolen. Skolen er prosjektskole for DiGiLu-prosjektet ved HiØ. Vi er også praksisskole for HIØ.

Vi har en velfungerende SFO som jobber aktivt for å fremme et trygt skolemiljø.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Rektors stedfortreder

Skoleutvikling

Oppfølging og veiledning av lærlinger og assistenter.

Personal- og elevoppfølging

Øvrige lederoppgaver

Ca 40% med undervisning

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Godkjent pedagogisk utdanning

Bred erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen

Den som blir tilsatt må fylle kompetansekravene til undervisningspersonell 1.-7. årstrinn, jfr. Opplæringsloven kapittel

10 og Forskrift til Opplæringsloven kapittel 14

Ønske om påbegynt eller ferdigstilt utdanning innen skoleledelse/ledelse

Oppdatert på forskning og kunnskapsbasert fakta med tanke på å lede endrings- og læringsarbeid

Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid

Kompetanse innen andrespråkspedagogikk/flerkulturell opplæring

God skriftlig og muntlig kompetanse i norsk og engelsk

God digital kompetanse

 

Personlige egenskaper

Klare strategiske tanker rundt oppfølging av kvalitet i undervisningen og utvikling av et profesjonelt pedagogisk felleskap

Evne til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og kolleger

Raushet og humor

Samarbeidsorientert og selvstendig

Personlig egnethet vil være avgjørende for vårt valg av kandidat

 

Vi tilbyr

Spennende utfordringer

Selvstendighet, tillit og ansvar

Faglig dyktige, kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Varierte arbeidsoppgaver

Et hyggelig miljø

Gode pensjonsordninger

Lønn etter avtale

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende regelverk og avtale.

Tilsetting og lønn etter gjeldende regelverk og avtale.

Pliktig innskudd i Statens pensjonskasse med 2%.

 

 Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune sin hjemmeside, "Ledige stillinger" og knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist   03.05.2018                               Utlyst dato       03.04.2018                         Vårref                 753

 

Kontaktperson

Siv Grete Stamnes, Rektor, mobil: 46888507, siv.grete.stamnes@halden.kommune.no


: