• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714284
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Assisterende rektor

Offentlig forvaltning

Midtstuen skoles elever er engasjerte, ambisiøse, idrettsglade og kreative. Vi har dyktige lærere som legger til rette for at den enkelte elev skal oppleve mestring og læring. Våre ansatte er opptatt av å ha gode relasjoner til elevene, og jobber målrettet for at alle skal ha et godt og trygt læringsmiljø. Vi arbeider systematisk med pedagogisk utvikling gjennom deling av god praksis, prosjekter og felles refleksjon. Fra august 2022, er det ledig stilling som assisterende rektor ved skolen.
 
Vi trenger en leder som er fleksibel, systematisk, robust, villig til å dele og har høye ambisjoner. Vi setter samarbeid høyt og mener det er avgjørende for å lykkes i et profesjonelt læringsfellesskap. Du må være opptatt av - og god til -  å legge til rettefor et godt samarbeid mellom hjem og skole. Vi søker deg som er interessert i skoleutvikling og har vilje til å se muligheter. Det er viktig at du er engasjert i elevenes læring og kan være tydelig i en lederrolle. Søker bør trives i et hektisk og noe uforutsigbart miljø, og ha evne til å bidra med humør og glede. Vi forutsetter at du vil bidra til samarbeid og åpen kommunikasjon i hele organisasjonen. Vi ønsker oss en leder som også vil arbeide for å skape entusiasme og glede for endringsarbeid generelt og fagfornyelsen spesielt.  
 
Du må ha er faring fra arbeid med ledelse i norsk skole, gjerne fra ungdomsskole. Søker bør kunne vise til gode resultater i sin nåværende jobb. Du må kunne arbeide selvstendig og ta egne beslutninger. Samtidig er det viktig for oss at du er en lagspiller, som deler og løser utfordringer i et fellesskap på ledernivå og i resten av organisasjonen. Det er viktig at du kan skaffe deg et overblikk og kan se skolen i fugleperspektiv, samt ta ansvar for et vidt spekter av oppgaver. Vi ønsker oss en leder som er god til å bygge relasjoner, som kommuniserer godt og tydelig, samt viser ekte engasjement for skolen vår. Det er viktig for oss at du tør å trekke inn nye dimensjoner i ledergruppa og deltar aktivt i samtalene. Vi legger vekt på at assisterende rektor passer inn i lederteamet med hensyn til personlige egenskaper.
 
Vi tilbyr en skole i utvikling hvor vi har som mål å bli Oslos beste skole. En ledelse som brenner for den gode skolen. Vi er opptatt av elevenes utvikling både faglig og sosialt. Du får god anledning til å utvikle deg som leder og menneske. Denne stillingen gir deg mulighet for et kompetanseløft innen endringsledelse og skoleutvikling. Du får bli del i et lederteam som ønsker å involvere deg i alle lederoppgaver. Vi deler arbeidsoppgavene etter skolens behov, den enkeltes kompetanse og eventuelt personlige ønsker. Vi søker en engasjert og løsningsorientert assisterende rektor, med et positivt elevsyn. Gode evner til samarbeid er en forutsetning. Drivkraften i arbeidet på skolen er trivsel og gode læringsresultater. 

Arbeidsoppgaver:

Rektors stedfortreder
Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetssikring
Personaloppfølging og veiledning
Analysearbeid og resultater
Følge opp aktiviteter og organisering på trinn
Aktivitetsplaner og årshjul
Tett og godt samarbeid med foresatte, elever, lærere og andre ansatte ved skolen
Disiplinærsaker overfor elever
Administrere eksamen, større prøver og kartlegging
Samarbeid med instanser utenfor skolen
Arbeidsmiljø, HMS, og bygg

Arbeidsoppgaver kan endre seg etter behov og ønsker i ledergruppa 

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra skoleledelse
Det er en fordel med skolelederutdanning
Du har erfaring med digital læring og har gode digitale ferdigheter
Du har gjennomføringsevne og erfaring med endrings- og utviklingsarbeid

Du har meget gode norskferdigheter skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

Du har et positivt elevsyn
Du holder deg godt faglig oppdatert og er interessert i skoleutvikling
Du er ambisiøs på egne, elevenes og skolens vegne
Du er raus, trygg og kommuniserer tydelig
Du trives i en hektisk skolehverdag og har evnen til å prioritere og arbeide effektivt
Du er fleksibel og samarbeidsorientert, men kan likevel arbeide selvstendig
Du er reflektert på hva ledelse betyr for trivsel og skoleutvikling
Du har god samarbeidsevne og relasjonskompetanse
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Det forventes at du holder deg faglig oppdatert og søker kontinuerlig utvikling

Vi tilbyr:

Vi er ambisiøse og har mål om å bli Oslos beste skole. Vår ledelse brenner for den gode skolen. Vi er opptatt av elevenes utvikling både faglig og sosialt. Du får god anledning til å utvikle deg som leder og menneske. Du får en ledergruppe som vil jobbe tett på hverandre og hvor vi involvere hverandre i alle lederoppgaver. Vi deler arbeidsoppgavene etter skolens behov, kompetanse og eventuelt personlige ønsker. Du vil oppleve fine elever og engasjerte kollegaer på en skole i fortsatt utvikling og oppbygging. Lønn etter Oslo Kommunes retningslinjer  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714284
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune