Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3283304
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vikariat som bydelsoverlege og assisterende bydelsoverlege (to stillinger)

Bydel Alna har to ledige stillinger: en som vikar for bydelsoverlegen samt en som assisterende bydelsoverlege. Dette for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Vikariatet som  bydelsoverlege lyses ut som 6 måneders engasjement, med høy sannsynlighet for forlengelse. Stillingen som assisterende bydelsoverlege lyses ut med  inntil 1 års engasjement. Begge stillingene er 100% hvor en lavere stillingsprosent (minimum 50%) kan vurderes for stillingen som assisterende bydelsoverlege. Stillingene vil være organisert i stab til avdelingsdirektør for helse og mestring. I avdelingen ligger bl.a. oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer. 

Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven.  I forbindelse med pandemien har bydelen etablert smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegen og assisterende bydelsoverlege etter nærmere avtale. 

 Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien
Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
Andre samfunnsmedisinske oppgaver fordeles mellom bydelsoverlegene
Arbeid utover ordinær arbeidstid kan påregnes i forbindelse med pandemien (kompensasjon i henhold til gjeldende avtaleverk)
Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel. Andre spesialiteter kan vurderes
God kjennskap til norsk helsevesen
Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
God fremstillingsevne
Personlige egenskaper
Er engasjert og positiv
Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
Setter høye standarder for faglig kvalitet
Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
Har god rolleforståelse
Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt    
Vi tilbyr

Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin og smittevern spesielt
Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse