Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Intensiv er den del av akuttmedisinsk avdeling ved divisjon Elverum-Hamar, som består av enhetene anestesi, akuttmottak og intensiv.

Intensivenheten ved Hamar består av 14 intensiv- og overvåkningsplasser, samt en postoperativ enhet med 5 sengeplasser.

Vi er 64 ansatte som inngår i sykepleiertjenesten og hvor de fleste jobber i heltidsstillinger. 

Vi er en aktiv avdeling,  med stimulerende og utfordrende arbeidsoppgaver og et høyt sykepleiefaglig nivå.

Vi er opptatt av å skape trygghet, fellesskap og utvikling.

Hos oss vil du få selvstendig ansvar i et tett tverrfaglig team. Du vil få mulighet til å bruke relevante lederegenskaper og fagkunnskaper. Du vil få mulighet til å jobbe både operativt og med administrative arbeidsoppgaver.  

Lederteamet for sykepleietjenesten består for tiden av;
100% avdelingssykepleier 
100% ass. avdelingssykepleier
50%  ass. enhetsleder med ansvar for personaladministrative oppgaver
100% fagsykepleier
Samt 3 intensivsykepleiere som sammen inngår i 50% prosjektstilling

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Assisterende avdelingssykepleier 100% fast.

Ledig f.o.m. 01.04.23, og senest fra 01.05.23, med ønskelig overlapp i perioden 01.04-01.05. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være del av et lederteam ved å spille en sentral rolle i å lede og utvikle avdelingen, samt gjennom å løse lederteamets totale ansvarsoppgaver
 • Delegert ansvar for daglig drift, herunder blant annet bruk av personalsystemer 
 • Delegert ansvar for personaloppfølging
 • Delegert ansvar for kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Jevnlig inneha vaktlederrollen på dagtid
 • Arbeidet innebærer bruk av tekniske IKT systemer for pasient - og personaloppgaver (DIPS, MetaVision, GAT, Personalportalen, Eye-share) 
 • Arbeidet innebærer arbeid hver 3 helg

Kvalifikasjoner:

Utdanningsretning: Intensivsykepleie / AIO-utdanning / Sykepleie 

 • Må ha god forståelse og interesse for drift av akuttmedisinsk avdeling og personalledelse 
 • Fordel med arbeidserfaring fra intensivavdeling eller andre relevante avdelinger
 • Fordel med lederutdanning
 • Fordel med arbeidserfaring fra lignende lederstilling
 • Fordel med gode IT-ferdigheter og erfaring med ulike administrative datasystemer

Personlige egenskaper:

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i lederlinja, personalgruppa og ut mot eksterne samarbeidspartnere

Evne til:
å være analytisk og se ting i et helhetsperspektiv
å være nytenkende og fleksibel
effektiv resultatoppnåelse
å jobbe selvstendig og ta raske beslutninger
å være en pådriver innenfor endringsarbeid
å opptre lojal og tillitsvekkende  
refleksjon og egenutvikling 
Personlige egenhet er viktig i rollen som leder, og vil  bli vektlagt i stor grad

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende og dynamisk fagmiljø
 • Meningsfullt, utfordrende og variert arbeid
 • Selvstendig ansvar
 • Nødvendig opplæring
 • Utviklings- og opplæringstiltak for å videreutvikle lederkompetanse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.