Ledig stilling

Oslo kommune

Arbeidsleder - vikariat

Offentlig forvaltning

Team drift og renhold i bydel Gamle Oslo ble etablert i 2020 for å utføre renhold i egen regi. Teamet har ansvar for renhold på ca. 40 tjenestesteder der hovedandelen er barnehager. Nå søker vi etter en vikar for vår dyktige arbeidsleder, for renholdsdriften. Vikariatet vil ha en varighet fra 1/12-2022 til 31/7-2023

Teamet er en del av bydelens stabsavdeling.

Arbeidsoppgaver:

-   Arbeidsleder har i samarbeid med Teamleder ansvar for koordinering og tilrettelegging av renholdstjenestens virksomhet, herunder:
-   Faglig ansvar for at tjenesten utføres i henhold til anerkjente metoder, AML og HMS
-   Utarbeide av renholdsplaner inkl. vurdering av metoder, frekvens, utstyr og midler, samt områdeplaner
-   Planlegge og gjennomføre hovedrenhold og gulvbehandling i samråd med teamleder
-   Motta fraværsmeldinger, organisere vikarer og sørge for nødvendig og oppdatert opplæring i henhold til planer
-   Ha løpende dialog med bydelens tjenestesteder og leverandører
-   Gjennomføre uanmeldte og avtalte kvalitetskontroller
-   God kunnskap i bruk og vedlikehold av renholdsmaskiner
-   Bestillerfunksjon av materiell til renholdstjenesten i henhold til gjeldende avtaler og sørge for god lagerstyring.
-   Arbeidsleder plikter å utføre tjenesten i tråd med Oslo kommunes regler, verdier og medarbeiderprinsipper.
-   Erfaring fra tilsvarende stilling vektlegges.

 

Kvalifikasjoner:

Fagbrev i renhold

Erfaring fra renholdsbransjen

Førerkort kl. B 

God kjennskap til bruk at digitale verktøy som MinGat, Clean Pilot både som renholder og gjerne leder.

Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig og kunne dokumentere dette. 

Evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.

 

Personlige egenskaper:

Strukturert

Utadvendt 

Målbevisst

Samarbeidsorientert

Selvstendig og ansvarsbevisst 

Vi tilbyr:

Lønnsplassering i lønnstrinn 34 til 39 (kr 533 000,- til 580 900,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

Personalhytte i Kvitfjell

Fleksibel arbeidstid

Rabatt på trening hos SATS

Gode forsikrings- og pensjonsordninger